Overzicht regionale initiatieven voor vluchtelingen

De Taal aan Zee-coaches van ‘De Volgende Stap’ doen er alles aan om onze cursisten te begeleiden bij het maken en realiseren van toekomstplannen. Vrijwilligster Betty Salverda brengt voor hen de verschillende initiatieven die er voor onze cursisten zijn in kaart.

Kijk hieronder voor een kleine greep uit de verschillende programma’s die asielzoekers en vluchtelingen in onze regio een stapje verder kunnen helpen.

  • Schakeltraject Mondriaan 

Voorbereiding op instroom regulier onderwijs. Programma met onder andere Nederlands, Engels, rekenen en loopbaanbegeleiding. Voor vluchtelingen tot 27 jaar zonder startkwalificatie met behoud van uitkering.

Intensief programma (Nederlands, Engels, studievaardigheden, loopbaanoriëntatie) voor hoger opgeleide anderstaligen die de Nederlandse taal beheersen op niveau B1 (nog niet op B2) studeren in Nederland.

Taal aan Zee heeft op 21 november deelgenomen aan een matchevent voor Haagse vluchtelingen en beroepsgenoten. Het project krijgt mogelijk een vervolg.

Vacaturebank met vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen.

Hulp en training voor jonge statushouders tot 30 jaar, kennismaking bedrijven en beroepsgroepen. Vanaf januari 2017 in Den Haag.

Voor statushouders met ambachtelijke achtergrond. Kennismaking met arbeidsmarkt (stage) en culturele omgangsvormen. Vanaf januari 2017.

Leer- en werktraject voor statushouders met interesse voor agrarische sector.