Werkbezoek minister Koolmees

Koolmees: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de taalcoaches en van de motivatie van de deelnemers.” 

Op maandag 1 april organiseerde Het Begint met Taal samen met Taal aan Zee op de Brouwersgracht een werkbezoek om minister Koolmees te overtuigen van het belang van het inzetten van vrijwillige taalcoaching in de inburgering en het opnemen hiervan in de nieuwe wet Inburgering. Minister Koolmees ging zelf in gesprek met cursisten en deelnemers, taalvrijwilligers en coördinatoren over hun ervaringen.

Hij ging langs in de lesgroep van docent Margot en deed daar enthousiast mee aan een taalspel. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van gemeenten en taalaanbieders. Prof. Dr. Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de UvA hield een boeiend betoog over de meerwaarde van vrijwillige taalcoaching.

Al met al een goed bezoek en…met een heel goed resultaat. In de brief Stand van zaken Veranderopgave Inburgering die minister Koolmees op 25 juni jl. aan de Tweede Kamer stuurde, staat: “Aanvullend op afspraken over formeel leren door middel van taalonderwijs kan de gemeente ook bepalen dat non-formeel leren, zoals een wekelijkse afspraak met een taalmaatje, onderdeel is van de B1-route.” Tijdens een Kamerdebat op 27 juni gaf de minister daarnaast aan dat de inzet van taalvrijwilligers ook in de andere leerroutes mogelijk is: de onderwijs-route en de Z-route.

• Kijk hier naar het persbericht van Taal aan Zee en Het Begint met Taal.

• Kijk hier naar het artikel in AD.

• Kijk hier naar het artikel dat Folkert Kuiken over het werkbezoek schreef in de LES.

• Kijk hier voor de brief van minister Koolmees.

• Kijk hier voor de foto’s van het bezoek van minister Koolmees aan Taal aan Zee.

• Kijk hier voor de fotoalbum op Facebook.