ANBI

Stichting Taal aan Zee beschikt over een ANBI-verklaring. Die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Taal aan Zee erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat kan, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, fiscale voordelen opleveren voor donateurs. 

Taal aan Zee heeft als ANBI de plicht om gegevens te publiceren op haar website.

Kijk hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Taal aan Zee.

  • Onze jaarrekening van 2021 kun je hier lezen.
  • Ons jaarverslag kun je hier lezen of downloaden.