Bericht van voorzitter Rob Wiegman

Het jaar 2020 kent inmiddels veel omschrijvingen. Bijzonder; bizar; teleurstellend; verdrietig; een rollercoaster; triest; treurig; om nooit meer te vergeten; zwaar; heftig; beangstigend; verloren….en zo kan ik nog wel even doorgaan.  Ikzelf heb- afhankelijk van de situatie en stemming waarin ik verkeerde- wel meerdere van deze termen gebruikt om het jaar te duiden.  De pandemie is voor iedereen in deze wereld van grote invloed en zal dat nog wel even blijven. Dus ook voor Taal aan Zee, voor onze medewerkers en deelnemers en voor mijzelf. Dit jaar mocht ik 70 jaar worden. Behorend tot een van de risicogroepen was en ben ik extra voorzichtig in de persoonlijke contacten, met het doen van boodschappen, mijn reisgedrag. Je moet rekening houden met allerlei beperkingen en maatregelen. Het is niet anders. Ik besef dat het jaar 2020 de geschiedenis in zal gaan als een jaar waarin velen -soms onherstelbare- schade hebben geleden, gepaard gaande met veel verdriet.  Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat velen in onze wereld al jarenlang te maken hebben met tragische, verdrietige, droevige en zelfs mensonterende omstandigheden. Wie dagelijks het nieuws volgt, weet dat.  Veel moed en veerkracht is dan nodig om verder te gaan! 

Het jaar 2020 laat dan ook een andere kant zien.  Van vallen en weer opstaan; van flexibiliteit; van lerend vermogen; van creativiteit; van saamhorigheid; van nieuwe uitdagingen; van het denken in oplossingen in plaats van problemen; van het aanboren van nieuwe kracht en energie; van vindingrijkheid en flexibiliteit; van aanpakken!  Ook binnen Taal aan Zee hebben wij het allemaal kunnen zien en ervaren.  Verhuizen in bijzondere omstandigheden; van fysieke lessen en vergaderingen naar online lessen en bijeenkomsten; het coronaproof maken van kantoor- en lesruimtes; van werken in de Wegastraat naar het thuiswerken. Het steeds weer- naar aanleiding van nieuwe corona maatregelen- aanpassen van intakes, lesprogramma’s, (vrijwilligers) bijeenkomsten etc. Met heel veel dank en bewondering en ook wel verwondering kijk ik naar al die vrijwilligers en het team van medewerkers van Taal aan Zee die er voor hebben gezorgd dat de educatieve activiteiten van onze deelnemers zijn doorgegaan.  En dat ondanks alle beperkingen. Wat een enorme inspanningen zijn er geleverd. Wat is er ongelooflijk hard gewerkt!  Voor al deze medewerkers, maar ook voor de vrijwilligers die in deze periode noodgedwongen even pas op de plaats hebben gemaakt omdat zij behoren tot een van de risicogroepen of te maken hadden met persoonlijke omstandigheden heb ik veel respect. Er is grote betrokkenheid bij Taal aan Zee. 

Als voorzitter van het bestuur van Taal aan Zee kan ik dan ook niet anders dan heel trots en blij zijn dat ik onderdeel mag uitmaken van zo’n krachtige en prachtige organisatie. En mijn collega-bestuursleden denken er ook zo over. Ook wij als bestuur hebben onze vergaderingen grotendeels via Zoom online gehouden en ook wij hebben zeker het live contact gemist. Maar de saamhorigheid, de wil om zaken op te pakken en te blijven werken aan een goed functionerend Taal aan Zee en een goede toekomst voor onze organisatie, heb ik eveneens binnen het bestuur ervaren.  En nu wij met zijn allen in staat zijn gebleken om Taal aan Zee door dit jaar heen te loodsen, heb ik zeker alle vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarin zaken zeker ook anders zullen gaan. Waarin we meer gebruik zullen maken van de mogelijkheden van het online werken en lesgeven. Waarin wij in staat zijn om uitdagingen voortvarend aan te pakken.  Waar Taal aan Zee ook vooral die warme en ondersteunende organisatie blijft voor onze medewerkers en deelnemers. Waar ruimte blijft voor fysieke ontmoetingen. Waar kwaliteit en maatwerk belangrijke aspecten blijven in ons aanbod. Sfeer, gezelligheid, betrokkenheid, saamhorigheid. Niet alleen de komende feestdagen, maar het hele jaar door! 

Ik ga vol goede moed het nieuwe jaar in. Een jaar met mooie activiteiten en nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht.  Ik wens iedereen dan ook heel fijne feestdagen en een goed, inspirerend en kansrijk nieuw jaar. Blijf vooral gezond en let op elkaar! 

Rob Wiegman