De toetsweek is begonnen! Succes cursisten (en docenten)!

De toetsweek is begonnen! Succes cursisten (en docenten)!

– 162 cursisten doen de (leerstofonafhankelijke) trajecttoetsen NT2 van ICE, waarbij het niveau NT2 wordt bepaald;
– bij 45 cursisten worden Alfa-toetsen afgenomen (om te kijken hoe ver de cursist gealfabetiseerd is);
– 33 cursisten die pas in een groep zitten (bijv. twee maanden) doen hoofdstuktoetsen;
– 40 cursisten doen Engelse voortgangstoetsen.