De vertrouwenspersoon bij Taal aan Zee

De vertrouwenspersoon

Door: Eric Bakker

De afgelopen tijd is maar weer eens gebleken – denk aan de #MeToo-discussie – hoe belangrijk het is binnen je bedrijf of organisatie aandacht en zorg te hebben voor een sfeer van veiligheid, respect en openheid.

Niet dat een gebrek daaraan per se altijd aanwezig is, maar wél dat áls dat zo is, dit gezien, benoemd en aangepakt kan worden.

Essentieel uitgangspunt is dat iedere medewerker, betaald of vrijwillig, zich, zowel fysiek als sociaal, veilig kan voelen.

De zorg van Taal aan Zee bestaat o.a. uit de inzet van een vertrouwenspersoon.

Als vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke rol. Medewerkers, betaald en onbetaald, kunnen contact met mij opnemen voor kwesties, waarin zij zich om wat voor reden dan ook onveilig voelen. Kwesties waarbij sprake kan zijn van grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreiging, intimidatie, discriminatie, belediging of ongewenste intimiteiten.

Op een veilige plek en onder vier ogen kunnen we over de kwestie spreken.

Wat je kunt verwachten is een luisterend oor, ondersteuning, waar nodig het verkrijgen van informatie en advies en indien gewenst bemiddeling.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Als vertrouwenspersoon verstrek ik geen informatie over de gevoerde gesprekken aan derden binnen of buiten de organisatie zonder jouw medeweten. Eventuele rapportage die me gevraagd wordt, is zodanig, dat individuele gevallen niet herkenbaar zullen zijn.

 

Mocht je contact willen opnemen, doe dat