De Yasmin/Taal aan Zee Aanmoedigingsprijs 2014

De Yasmin/Taal aan Zee Aanmoedigingsprijs 2014: Een stimulans voor vrouwen in Den Haag om een volgende stap te maken richting economische zelfstandigheid!

Het geld voor het jaarlijks uitreiken van deze prijs is vorig jaar door een fonds geschonken aan het OBV voor een specifieke doelgroep: anderstalige vrouwen. En deze traditie wordt nu voortgezet bij Taal aan Zee. De prijs is een bedrag (van maximaal € 750,-) dat zij kan gebruiken voor bijvoorbeeld een studie of een laptop.

Ken jij een vrouw die les krijgt bij Taal aan Zee die de Aanmoedigingsprijs verdient? Kan zij een (financieel) steuntje in de rug gebruiken? Nomineer haar vóór 24 oktober 2014 via: Aanmeldingsformulier Taalaanzee_Aanmoedigingsprijs_2014.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op donderdag 13 november tijdens de door Stichting Yasmin georganiseerde conferentie “Haagse kracht is vrouwenkracht” in Theater Concordia in Den Haag.

Wil je meer informatie? Klik dan op de volgende link:  Yasmin/Taal aan Zee Aanmoedigingsprijs 2014.