Den Haag op 4 september in actie voor taal tijdens de Week van de Alfabetisering

Persbericht 28 augustus 2017

Den Haag op 4 september in actie voor taal tijdens de Week van de Alfabetisering

Op maandag 4 september organiseren de partners van het Taalketenoverleg de actie: ‘Den Haag in actie voor taal!’. Saskia Bruines, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs geeft om 10.00 uur bij Mondriaan Taal+ school en Taal aan Zee, Brouwersgracht 50, de aftrap voor een wandeling/bustocht langs diverse plekken in Den Haag waar taalactiviteiten plaatsvinden.

De actie is in het kader van de Week van de Alfabetisering, die van 4 tot en met 10 september georganiseerd wordt door Stichting Lezen & Schrijven. Deze week is bedoeld om aandacht te vragen voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Den Haag telt naar schatting 90.000 laaggeletterden, waarvan ongeveer 10.000 aan een vorm van taalscholing deelnemen. Hoewel dit aantal hoger is dan het landelijke gemiddelde kan en moet dit beter!

Om aandacht te vragen voor het probleem van laaggeletterdheid in Den Haag én laaggeletterden te wijzen op de mogelijkheden om hun taal te verbeteren, maken cursisten, docenten, vrijwilligers en anderen een vrolijke tour met muziek en ballonnen langs onder meer PEP, Gilde Samenspraak, het CJG en Sagènn op het Taalplein.

Het idee is dat er zoveel mogelijk ‘ervaringsdeskundigen’ meelopen, dus cursisten en deelnemers, die aan anderen kunnen vertellen hoe belangrijk het is om Nederlands te leren.

Iedereen is welkom om bij de stoet aan te sluiten. Hier is de route. De tour eindigt om 12.30 uur in de Centrale Bibliotheek waar wordt afgesloten met een lunch en een taalinformatiemarkt. Ook hier is iedereen welkom.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Schrijven en HTM, waarvoor dank.

Meer weten over het programma van 4 september of mee met de tour? Neem dan contact op met Réka Deuten-Makkai, programmaleider Taalhuis Den Haag, via taalhuis@denhaag.nl of bel: 06 13471408.