Deskundigheidsbevordering in 2015

Door Annabelle Lock

16 december 2015

Trainingen beginnende vrijwilligers 

Een aantal van jullie is afgelopen jaar ‘officieel’ opgeleid als taalvrijwilliger in de training Taal voor het Leven van Stichting Lezen en Schrijven. Sinds begin 2015 heeft Taal aan Zee in opdracht deze training een aantal keer uitgevoerd. Na de zomer heeft Stichting Lezen en Schrijven het stokje helemaal aan ons overgedragen. Eva de Bruijne en Annabelle Lock verzorgen nu zelfstandig de training. Dit betekent ook al het contact met de vrijwilligers en de administratie eromheen. Fanny Winkelman is hiervoor het eerste aanspreekpunt en ontvangt dagelijks meerdere enthousiaste aanmeldingen van nieuwe taalvrijwilligers!

Passende functies

Deze vrijwilligers worden ook begeleid naar passende vrijwilligersfuncties, natuurlijk bij Taal aan Zee maar ook elders bij andere Haagse organisaties zoals het ROC Mondriaan, Ouder en School Plus en verschillende wijkcentra. Inmiddels zijn er vanaf september zes trainingen geweest en staan er alweer vrijwilligers voor vier trainingen begin 2016 op de lijst!

Startbijeenkomst

Taalvrijwilligers die aan de slag gaan bij Taal aan Zee Centraal volgen vanaf dit jaar allemaal de training. Voor de taalcoaches ‘in de wijk’ bestaat nog steeds een aparte training gericht op deze specifieke werkwijze. Inge van der Schoot en Wieke Boxsem verzorgen deze training. Nieuw is wel dat alle nieuwe vrijwilligers eerst de informatieve vrijblijvende startbijeenkomst bijwonen voordat zij een keus voor een vrijwilligersfunctie en training maken.

Trainingen buiten Den Haag 

De Taal voor het Leven training is niet de enige waarvoor Taal aan Zee haar expertise en ervaring in het opleiden en begeleiden van Taalvrijwilligers heeft ingezet. Ook dit jaar heeft Het Begint met Taal ons weer gevraagd een aantal trainingen te verzorgen voor aangesloten organisaties in het land. Inge, Wieke en Annabelle zijn onder andere in Pijnacker, Gouda en Delft geweest om de trainingen ‘Spreekvaardigheid en feedback’ en ‘Begeleiden van tweedetaalverwerving’ te geven. Ook heel dichtbij huis werd een training verzorgd, namelijk bij Gilde Samenspraak Den Haag.

Scholing vrijwilligers Taal aan Zee 

scholingsdag2_151015

Wij vinden het niet alleen belangrijk dat vrijwilligers goed opgeleid en begeleid aan hun werk als taalvrijwilliger beginnen, ook gedurende het jaar willen we aan de behoefte tot deskundigheidsbevordering tegemoet komen. In november was daarom de ‘grote’ scholingsdag voor alle vrijwilligers van Taal aan Zee. Een mooi en uitgebreid ochtend- en middagprogramma met workshops door externe trainers en medewerkers van Taal aan Zee met de onderwerpen Grammatica, Lesgeven aan analfabeten, Spreekvaardigheid en feedback, Methode TPR en Achtergrond Vluchtelingen. Twee van de aanwezige trainers Anja Valk en Vita Olijhoek bieden via Het Begint met Taal nu ook een online training aan, de webinar ‘Iedereen actief!’. Het Begint met Taal heeft dit jaar meerdere webinars aangeboden over Uitspraak en Spreektaal, waar jullie ook aan deel konden nemen. In 2016 zullen we de webinars ook weer onder de aandacht brengen.

Vanaf september hebben jullie ook kunnen deelnemen aan de workshops van ‘Samen kom je verder’. Dit was een pilot in opdracht van de gemeente uitgevoerd door ROC Mondriaan en een enkele workshop gegeven door Taal aan Zee. Een scala aan onderwerpen op het gebied van lesgeven aan NT1 en NT2 is aangeboden aan Haagse taalvrijwilligers. Na evaluatie van dit project wordt er gekeken of en hoe dit in 2016 verder gaat.

Natuurlijk hebben dit jaar ook weer de standaard uitwisselings-/intervisiebijeenkomsten voor de verschillende vrijwilligersgroepen plaatsgevonden.

Behoefte/tevredenheidsonderzoek vrijwilligers in 2016

Misschien wel door dit grote aanbod aan (bij-)scholing en uitwisseling bleek steeds minder interesse te zijn in het taalcafé, dit hebben we dan ook in de loop van het jaar afgeschaft. We willen namelijk graag bieden waar behoefte aan is bij vrijwilligers en dat is voor een nieuwe organisatie als Taal aan Zee niet altijd makkelijk te peilen. Veel vrijwilligers hebben nog goede herinneringen aan hoe het in de vorige organisaties ging. Inmiddels zijn er ook positieve nieuwe ervaringen bij Taal aan Zee. Tijd dus voor een klein behoefte/ tevredenheidsonderzoek. Begin volgend jaar horen jullie hier meer over!