Drie wethouders op bezoek bij Taal aan Zee

De periode van begin dit jaar tot aan de zomervakantie is voor Taal aan Zee op allerlei fronten een bijzondere tijd geweest; de coronacrisis, de verhuizing, maar ook drie wethouders die binnen een half jaar op werkbezoek kwamen.

In februari, toen alles nog “normaal” was, ontvingen we wethouder Kavita Parbhudayal. Zij heeft o.a. vrijwilligerswerk in haar portefeuille. Zij bezocht de lesgroep van Sandra en deed enthousiast mee aan de les. Kijk hier naar de leuke foto’s die gemaakt zijn.

Aanleiding voor het werkbezoek was de verkiezing van Taal aan Zee eind vorig jaar tot Haagse vrijwilligersorganisatie van het jaar 2019. De wethouder wilde graag een kijkje komen nemen en tevens de voordacht van Taal aan Zee voor de landelijke verkiezing van vrijwilligersorganisatie van het jaar een duwtje in de rug geven. De gemeente Den Haag had ons voor deze prijs voorgedragen. Dit leverde ons niet de uiteindelijke prijs op maar wel een nominatie. We werden samen met 11 andere organisaties (van de ruim 100 inzendingen) genomineerd en vielen daarmee eigenlijk al in de prijzen. We mogen namelijk een promotiefilm maken voor Taal aan Zee ter waarde van 3000 euro. Er wordt nu hard gewerkt aan een scenario en we hopen de film eind dit jaar te kunnen presenteren.

De volgende wethouder die acte de présence gaf was Bert van Alphen. Hij gaat o.a. over integratie en inburgering. De wethouder kwam op 16 april naar de Wegastraat waar op dat moment nog helemaal geen activiteiten waren vanwege de lockdown. Met hem spraken we over het belang van het bestaan van Taal aan Zee als broodnodige aanvulling op de inburgering en de rol bij integratie van nieuwkomers. De wethouder bleek goed op de hoogte van ons werk, sprak er zijn waardering over uit en zag zeker het belang van een organisatie als Taal aan Zee nu en in de toekomst.

Hij komt graag nog een keer terug als er weer meer lessen op de Wegastraat zijn en wil dan zelfs een gastles geven. Dat lijkt ons een erg leuk idee.

Als laatste ontvingen wij op 16 juli “onze” wethouder Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs. Hij is vorig jaar Saskia Bruines opgevolgd die van portefeuille is gewisseld. Aangezien wethouder Bredemeijer over onze subsidie gaat, was het extra belangrijk Taal aan Zee goed over het voetlicht te brengen. De wethouder was enthousiast over het werk van Taal aan Zee en de inzet van zoveel vrijwilligers. We hebben met hem gesproken over het probleem dat het subsidiebedrag door de gemeente niet geïndexeerd wordt en er ook geen meerjarige subsidie wordt toegekend waardoor je ieder jaar opnieuw moet aanvragen en afwachten hoeveel je krijgt. De wethouder begreep het probleem maar kon helaas geen concrete toezeggingen doen over veranderingen hierin.

Tot slot hebben we de huisvesting van Taal aan Zee aan de orde gesteld. We zijn nu noodgedwongen naar een locatie verhuisd die niet alleen lastig te bereiken is, maar bovendien van tijdelijke aard. Het huurcontract loopt tot 1 april 2021. We hebben al een tijd ons oog laten vallen op een voormalig schoolgebouw aan het Helena van Doeverenplantsoen, dichtbij onze oude plek aan de Brouwersgracht. Dit gebouw moet een nieuwe bestemming krijgen, o.a. voor culturele activiteiten. Maar er is mogelijk ook ruimte voor een maatschappelijke, buurtgerichte invulling. Het besluit hierover moet in het College van B. en W. genomen worden. Wethouder Bredemeijer ziet de urgentie en neemt onze wens mee. Hopelijk horen we snel na het zomerreces of deze verhoord wordt.