Geen lessen en activiteiten tot nader order

Hoewel het RIVM in het kader van het coronavirus (nog) geen advies heeft gegeven over de volwasseneneducatie, heeft het team van Taal aan Zee toch besloten om vanaf aanstaande maandag alle groepslessen en andere groepsactiviteiten van Taal aan Zee op de Brouwersgracht 50 en op de diverse locaties in de Haagse wijken stop te zetten.

Dat betekent dat ook de spreekuren, trainingen, informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde vrijwilligers en overige activiteiten tot nader order niet doorgaan.
Dit naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid en ongerustheid onder vrijwilligers en cursisten.
Voor de één-op-één taalontmoetingen (taalmaatjes, thuisles) geldt dat Taal aan Zee achter de keuze van de desbetreffende vrijwilliger staat als deze de afspraken tijdelijk stop wil zetten.

Verhuizing

Op 28 maart gaan we verhuizen naar onze nieuwe locatie, Wegastraat 44. We weten nog niet wanneer de spreekuren, de lessen en andere activiteiten op de Wegastraat en de groepslessen op de wijklocaties hervat kunnen worden.

Dit is uiteraard afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid die dan gelden. 

Wij houden je op de hoogte.

Noot redactie: Dit bericht is op 30 maart 2020 aangepast. Inmiddels is gebleken dat de data die genoemd werden in dit bericht niet haalbaar zijn. Daarom zijn de data verwijderd en veranderd in: tot nader order.