Goed Geregeld!

nov_goedgeregeld

(bijna) Goed Geregeld!

2 juli 2015

Taal aan Zee wil graag dat het vrijwilligersbeleid goed geregeld is. Een team van vrijwilligers en beroepskrachten is daarom druk met de voorbereiding van het behalen van het keurmerk Goed Geregeld van NOV. NOV, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland.

De werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende zeven personen: bestuurslid Ed de Bruyn Kops,  Cobi Machielse, Martina van Cimmenaede, Jolanda Remmerswaal en Robert Kruyskamp (taalcoaches/docenten), Eva de Bruijne (unitcoördinator Centraal), Inge van der Schoot (unitcoördinator In de wijk). De voorzitter van de werkgroep Goed Geregeld is Eline van Oord (voorlichting, pr en werving).Planning

Er is tijdens een bijeenkomst één gezamenlijke zelfevaluatie voor Taal aan Zee vastgesteld, die aangevuld is met relevante schriftelijke “bewijsmaterialen”.  Hiermee nemen we het vrijwilligersbeleid van onze organisatie onder de loep. Pleun vd Dool van PEP begeleidt ons in dit project en geeft ons namens NOV de eindbeoordeling. Als alles goed gaat, kunnen we het keurmerk rond de herfstvakantie halen.
Feestelijke uitreiking
Als we het keurmerk behaald hebben, willen we dat natuurlijk vieren met een feestelijke uitreiking van het keurmerk. Hierover later meer!