Internationale Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag delen we graag met je dat in 2021 ongeveer 175 kwetsbare anderstalige vrouwen in Den Haag via Taal aan Zee Nederlandse les aan huis kregen of groepsles op een vertrouwde locatie dicht bij huis. Zo gaf vrijwilliger Cobi taalles aan vrouwen bij Kessler Stichting (op de foto). Ook gaven wij les aan vrouwelijke deelnemers bij stichtingen SHOP en Perspektief.

Waarom thuisles of groepsles?
Omdat de vrouwen (nog) niet kunnen deelnemen aan reguliere educatie of activiteiten buitenshuis.
Dit komt bijvoorbeeld door (chronische) lichamelijke en psychische klachten, sociale problemen, trauma’s, of vrouwen die voor een ziek of gehandicapt familielid of een groot gezin zorgen.

Door hen de Nederlandse taal te leren wil Taal aan Zee de vrouwen zelfredzaam maken, zodat zij in staat zijn zelfstandig contact te leggen (bijvoorbeeld met de dokter of juf/meester van een kind) en deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.

Een ander doel is dat de vrouwen doorstromen naar vervolgeducatie of andere activiteiten.

We zijn trots op iedere vrouw die we een stapje verder kunnen helpen!