Internationale Vrouwendag

We zijn trots op iedere vrouw die we een stapje verder kunnen helpen!

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Op deze bijzondere dag delen we graag met je dat 206 kwetsbare anderstalige vrouwen in Den Haag in 2022 via Taal aan Zee Nederlandse les aan huis kregen of groepsles op een vertrouwde locatie dicht bij huis. Zo gaven taalvrijwilligers wekelijks taalles aan kwetsbare vrouwen bij Kessler Stichting en bij de Haagse stichtingen SHOP en Perspektief.

Waarom thuisles of groepsles?
Omdat de vrouwen (nog) niet kunnen deelnemen aan reguliere educatie of activiteiten buitenshuis.
Dit komt bijvoorbeeld door (chronische) lichamelijke en psychische klachten, sociale problemen, trauma’s, of vrouwen die voor een ziek of gehandicapt familielid of een groot gezin zorgen.

Door hen de Nederlandse taal te leren wil Taal aan Zee helpen om de vrouwen zelfredzaam maken, zodat zij in staat zijn zelfstandig contact te leggen (bijvoorbeeld met de dokter of juf/meester van een kind) en deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.

Een ander doel is dat de vrouwen doorstromen naar vervolgeducatie of andere activiteiten.

We zijn trots op iedere vrouw die we een stapje verder kunnen helpen!