Cursusaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen

Op de centrale locatie aan de Brouwersgracht biedt Taal aan Zee een educatief basisaanbod. Maar ook hier is maatwerk mogelijk. Kom langs op ons inloopspreekuur (op dinsdag van 10 uur tot half 12) als je belangstelling hebt voor een cursus:

  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Engelse taal
  • computervaardigheden

Deelname aan een van deze cursussen kost € 25 per jaar, te betalen aan het begin. Daarnaast betaal je je eigen lesmateriaal.

Ook bieden we op de Brouwersgracht deze programma’s aan:

  • Taal op Maat
  • Taal-aan-Zee-maatjes

 

Nederlands als tweede taal
De cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) worden gegeven op verschillende niveaus; van pure beginners (A0) tot en met het niveau B2 in groepen van gemiddeld 15 cursisten. De meeste groepen krijgen 7,5 uur per week les, verspreid over drie dagdelen. Voor de groepen op de hoogste niveaus is dat 5 uur per week, twee dagdelen.

Voor de niveaus A0 t/m B2 houdt Taal aan Zee het Common European Framework aan.

Engelse taal
De cursussen Engels bieden we aan op verschillende niveaus, van A0 tot B2: Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate en/of Upper-Intermediate. Elke week is er een les van 2,5 uur.

Computervaardigheden

Tijdens de lessen computervaardigheden wordt onder begeleiding van docenten zelfstandig gewerkt met een van de modules (Windows en het Officepakket), PC-gebruik of ECDL. Dat kan twee dagdelen per week.


Taal op Maat

In het programma Taal op Maat krijg je individueel of in een kleine groep Nederlandse les (NT2), als aanvulling op een cursus van Taal aan Zee Centraal of van andere taalaanbieders.

Individueel: taallessen die zijn afgestemd op jouw taalvraag, 1 à 2 x per week 2 uur. Na maximaal 6 maanden bespreken we hoe het gaat en besluiten we of er nog meer lessen nodig zijn.

In een kleine groep: als er meer mensen zijn die behoefte hebben aan de zelfde specifieke lessen als jij, brengt Taal aan Zee jullie samen in een ‘groep op maat’. Er zijn kleine groepjes (gemiddeld 6 tot 8 cursisten) die werken aan:

– verbeteren van de spreekvaardigheid
– taalonderhoud voor mensen met een geringe opleiding in het land van herkomst
– extra grammatica of extra lezen en schrijven ter voorbereiding op het Staatsexamen I of II.

Jullie krijgen 1 à 2 x per week 2,5 uur les.


Taal-aan-Zee-maatjes

Vrijwillige Taal-aan-Zee-maatje helpen asielzoekers en vluchtelingen met dagelijkse (taal)vragen. De deelnemers willen buiten school meer oefenen met spreken. Ze kennen echter niet genoeg mensen om de Nederlandse taal daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen. De maatjes gaan samen op pad: naar de bibliotheek, de markt, het strand, een museum of filmvoorstelling. Of ze lezen samen de krant of ze oefenen bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek. Stap voor stap werkt de deelnemer samen met de vrijwilliger naar het oefenen van taal in dagelijkse situaties toe. Zo leert de deelnemer zich beter te redden in de stad en leert hij/zij meer over onze gewoontes en de Nederlandse cultuur.

Een koppel komt (gemiddeld) één keer per week samen voor twee uur.

Share