Lesaanbod voor kwetsbare anderstaligen

Speciaal voor kwetsbare anderstaligen geeft Taal aan Zee Nederlandse les op maat aan huis of op een vertrouwde locatie dicht bij huis. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld (chronische) gezondheidsklachten, sociale problemen of mensen die voor een ziek of gehandicapt familielid of een groot gezin zorgen. Hierdoor kunnen zij (nog) niet deelnemen aan reguliere educatie of activiteiten buitenshuis.

Door hen de Nederlandse taal te leren wil Taal aan Zee de deelnemers zelfredzaam maken, zodat zij in staat zijn zelfstandig contact te leggen en deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Het streven is dat zij doorstromen naar vervolgeducatie of andere activiteiten. Tijdens de lessen, die maximaal een jaar duren, werken we toe naar doorstroming.

Les op maat aan huis
Kwetsbare anderstaligen die nog niet in staat zijn naar reguliere educatie of naar een lesgroep in de buurt te gaan, kunnen thuis les krijgen. Het is een wekelijkse les van gemiddeld 2 uur, aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de betreffende deelnemer. Binnen drie weken na aanmelding komt iemand van Taal aan Zee bij de anderstalige thuis voor een uitgebreid intakegesprek, waarin wordt bepaald of zij in aanmerking komt voor les op maat aan huis. Het inschrijfgeld voor de les op maat aan huis bedraagt € 30. Graag betalen met pin. 

Les op maat in de buurt
De les op maat in kleine groepjes op een vertrouwde locatie in de buurt is bestemd voor anderstaligen die de stap naar regulier aanbod (nog) niet kunnen maken, maar wel buitenshuis les kunnen krijgen. Meestal krijgen zij twee keer per week gemiddeld 2 uur les. De lessen zijn bijvoorbeeld op de school van de kinderen of in een buurthuis. Ook geven vrijwilligers les aan (inloop)groepjes bij de Kessler Stichting (Rivierenbuurt), Stichting Perspektief/Wende (Moerwijk) en bij SHOP (Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel).

Na aanmelding vindt een intake plaats op de leslocatie in de buurt. Het inschrijfgeld voor de les op maat in de buurt bedraagt € 30. Graag betalen met pin. 

Les op maat voor anderstaligen met een visuele beperking

In samenwerking met Stichting Beter Zien Anders Kijken verzorgt Taal aan Zee Nederlandse les voor visueel beperkte cursisten in Den Haag. De lessen worden op locatie of aan huis gegeven door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers en op de doelgroep afgestemd lesmateriaal en hulpmiddelen zoals een beeldschermloep.