Mededeling over coronavirus: Taal aan Zee volgt richtlijnen RIVM

Wij willen jullie informeren over de richtlijnen die Taal aan Zee volgt met betrekking tot het coronavirus.

Het Nederlandse beleid houdt momenteel in dat mensen die gezond terugkeren uit gebieden waar het coronavirus heerst, niet in quarantaine of isolatie hoeven.
Wel vragen we je om bij lichte griepverschijnselen thuis te blijven als je de afgelopen weken in een besmet gebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand die daar geweest is of bij wie het virus is geconstateerd. Op de website van het RIVM  https://www.rivm.nl/coronavirus wordt exact aangegeven welke gebieden risicogebieden zijn.

Wellicht ten overvloede vragen we jullie om alert te zijn en de adviezen van het RIVM t.a.v. een goede hygiëne op te volgen.
Op dit moment zijn dat de volgende adviezen (die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken):
• Was je handen regelmatig met zeep (ca. 20 seconden)
• Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
• Drink alleen uit je eigen glas
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
• Schud geen handen

Momenteel zijn er voor scholen geen verdere richtlijnen vanuit de GGD of het RIVM. Mocht dit veranderen dan zullen wij deze als school opvolgen en een ieder z.s.m. op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Informatie coronavirus in eenvoudige taal in acht talen en met voorleesfunctie

Pharos heeft speciaal voor anderstaligen en laaggeletterden een informatiekaart in eenvoudige taal gemaakt in samenwerking met Thuisarts.nl van NHG. Bespreek de informatie met je cursist(en) en/of deelnemer(s).

Er zijn nieuwe vertalingen van #coronavirus-maatregelen in eenvoudige taal. In acht talen (Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya, Farsi, Engels, Chinees en Nederlands). Kijk hier voor alle informatie.

Als mobielvriendelijke webpagina’s en als pdfs.