Mooie jaarcijfers

 Wij zijn op dit moment druk bezig met de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening.

Ieder jaar rond deze tijd moeten wij deze cijfers en stukken produceren onder meer ter verantwoording van de subsidie die we van de gemeente Den Haag hebben gekregen. Voor 1 mei moeten deze bij de financiële afdeling van de gemeente zijn ingeleverd. Terwijl ik dit schrijf doet de accountant de controle bij Taal aan Zee. Hij kijkt niet alleen naar de cijfers, maar controleert ook of de resultaten kloppen met de subsidieafspraken die we met de gemeente hebben gemaakt.

Hieronder alvast de eerste resultaten.

  • Bij Taal aan Zee waren in 2018 gemiddeld 358 vrijwilligers De meeste van hen waren Taal(-aan-Zee-)maatje.
  • In 2018 zijn 1206 cursisten en deelnemers bereikt binnen de reguliere financiering van de gemeente.
  • Zij kwamen uit 57 verschillende landen van herkomst.
  • De grootste groep cursisten kwam uit Syrië (24 %), gevolgd door Eritrea (17%) en Iran (9%).
  • 73 % van de cursisten en deelnemers was jonger dan veertig jaar. Wij zien dat als een enorm potentieel aan mensen die een belangrijke bijdrage aan de Haagse arbeidsmarkt kunnen leveren.
  • In 2018 zijn in totaal 1669 deelnemers en cursisten bereikt. Dit bereik is inclusief alle projecten die zijn gefinancierd met projectmiddelen en fondsen (zoals de uitbreiding van de spreekvaardigheidsgroepen van het Oranje Fonds, Taal & Toekomst, Tel mee met Taal etc.). Dit is het hoogst bereikte aantal sinds de oprichting van Taal aan Zee in 2014.

Met deze mooie resultaten voldoen we weer ruimschoots aan de afspraken.

Binnenkort ontvang je het uitgebreide jaarverslag digitaal.

Ingrid Suasso, 28 maart 2019