Taal aan Zee maakt de Tweede Kamerverkiezingen begrijpelijk!

Stichting Taal aan Zee heeft laagdrempelig lesmateriaal over de Tweede Kamerverkiezingen ontwikkeld.

De tekst en oefeningen worden op een begrijpelijk taalniveau aangeboden. Het materiaal gaat (onder andere) over de Nederlandse staatsinrichting, over de Tweede Kamer en over waarom het stemrecht belangrijk is. Zo maakt Taal aan Zee de Tweede Kamerverkiezingen voor laaggeletterden makkelijker en worden doelgroepen bereikt die anders wellicht niet gaan stemmen op 15 maart 2017. Ook stimuleert het materiaal het nadenken en praten over maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor iedereen.

Het digitale materiaal is voor Haagse organisaties gratis te verkrijgen bij Taal aan Zee. Het is ontwikkeld voor de Nederlandse les, maar het is ook bruikbaar voor voorlichting. Het materiaal is al geschikt vanaf A1 niveau.

Voor meer informatie over het lesmateriaal kan je contact opnemen met Annabelle Lock via 070-3456005 of a.lock@taalaanzee.nl.