Programma symposium Taal (aan Zee) verbindt

Jubileumsymposium 

Taal (aan Zee) verbindt – de kracht van vrijwilligers in de volwasseneneducatie.

Locatie: Migratie Museum, Hoge Zand 42, Den Haag (route).

Programma donderdag 27 juni, 13.30 uur – 18.00 uur 

13.00 uur  Inloop

13.30 uur  Start programma met bijzonder openingsmoment

15.00 uur  Werksessies

16.30 uur  Presentatie resultaten aan wethouder Saskia Bruines

17.00 uur  Feestelijke netwerkborrel

Farbod Moghaddam, stand-up comedian, cabaretier, presentator, Youtuber, workshopdocent en winnaar juryprijs Leids Cabaret Festival 2018, zal ons op zijn eigen wijze door de middag heen leiden.

Sprekers 
De volgende drie sprekers laten hun licht schijnen over de (meer)waarde van de inzet van vrijwilligers, de verschillende rollen van vrijwilligers en de kracht van de samenwerking tussen non-formele en formele educatie:

 •  Tim ’S Jongers, coördinator Kenniscentrum PEP neemt ons mee in de waarde van het vrijwilligerswerk voor de samenleving nu en in de toekomst. Hij spitst het toe op de Haagse situatie en zal ook specifiek ingaan op Taal aan Zee.
 • Elwine Halewijn, directeur Volwasseneneducatie – Senior adviseur van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA UvA BV) vertelt over de uitkomsten van het Erasmusplus+ project Volunteers in Migrant Education (VIME): roles and competences. In dit Europese project, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 met partners in Nederland, Slovenië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, is geïnventariseerd in welke rollen vrijwilligers van toegevoegde waarde zijn in de educatie. Dit heeft geresulteerd in een model waarmee de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid verbeterd kan worden.
 • Ingrid Suasso de Lima de Prado, directeur Taal aan Zee zal vanuit de dagelijkse praktijk van de organisatie het belang en de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers in educatieve activiteiten belichten. Wat heeft vijf jaar Taal aan Zee opgeleverd? Tevens gaat zij in op de Haagse taalketen waarbij formele en nonformele taalaanbieders, andere partijen en de gemeente samenwerken aan een aansluitende taalketen en de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden.

Werksessies  

Na de inleidingen van de sprekers worden de onderwerpen verder met elkaar uitgediept in de volgende werksessies:

Werksessie 1: Nonformele educatie en de (nieuwe) inburgering

Inleider: Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal

 • Welke rol kan en wil de nonformele educatie spelen in de (nieuwe) inburgering
 • Wat kan taalcoaching betekenen voor de (nieuwe) inburgering?
 • Welke vormen van samenwerking formele/nonformele educatie zijn er te organiseren met het oog op de nieuwe wet, bestaan er op dit moment al en waarom is dit van toegevoegde waarde voor nieuwkomers?

Werksessie 2: (Meer)waarde van de inzet van vrijwilligers

Inleider: Tim ’S Jongers van PEP

 • Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van vrijwilligers op het gebied van educatie, participatie en integratie?
 • Wat levert het de deelnemers, de vrijwilligers en de samenleving op?
 • Wat is er in dit kader nodig om vrijwilligers succesvol in te zetten?

Werksessie 3: De verschillende rollen van vrijwilligers in de educatie

Inleider: Elwine Halewijn van ITTA

 • Welke rollen vervullen vrijwilligers in de educatie naast en in samenwerking met de formele educatie en zijn er nog andere rollen denkbaar?
 • Wat wordt daarin gevraagd van vrijwilligers op het gebied van competenties?
 • Wat kunnen we van de praktijkvoorbeelden uit bij het VIME-project betrokken landen leren?

Werksessie 4: De Haagse Taalketenaanpak

Inleider: Ingrid Suasso de Lima de Prado van Taal aan Zee

 • De Haagse Taalketen, wat zijn de behaalde successen en wat kan verbeterd worden?
 • Wat is er nodig om de laaggeletterdheid in Den Haag nog beter aan te pakken?

Uit een recente netwerkanalyse van studenten van de Uva kwamen o.a. de volgende aanbevelingen die we betrekken bij deze sessie:

 • Regie meer bij de gemeente
 • Minder concurrentie en meer efficiëntie
 • Instellen van Wijkregisseurs
 • Meer oog voor doelstellingen cursist

Werksessie 5: De praktijk van Taal aan Zee in beeld en gesprek

 • Première van de nieuwe introductiefilm over de thuislessen van Taal aan Zee.
 • Ga in gesprek met de mensen uit de praktijk, cursisten/deelnemers, ambassadeurs, vrijwillige (groeps)docenten, taalcoaches en taalmaatjes.

Aanmelden kan tot uiterlijk 14 juni via dit formulier.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: