Taal aan Zee en inburgering

Taal aan Zee ondersteunt u graag bij het realiseren van een succesvol inburgeringstraject voor elke inburgeraar.

Bij het volgen van de taallessen is het belangrijk dat inburgeraars het geleerde ook in de praktijk brengen en gebruik kunnen maken van aanvullend passend aanbod zoals een taalmaatje. Zij kunnen de taal nog sneller en beter onder de knie krijgen als ze veel in contact komen met Nederlandssprekenden.

Taal aan Zee is graag uw lokale partner bij het organiseren van dit informele taalaanbod. 
Met onze laagdrempelige taalactiviteiten hebben we de afgelopen jaren honderden asielzoekers, vluchtelingen en andere kwetsbare migranten geholpen stappen te zetten in de Nederlandse samenleving. Onze cursisten geven aan dat ze door de taallessen van onze vrijwilligers (spreekvaardigheid, niveauverhoging en taal op maat) en met de begeleiding van een taalmaatje of Taal & Toekomstcoach, de lesstof die ze nodig hebben voor hun inburgeringstraject beter leren begrijpen en gebruiken. Ook bouwen ze meer zelfvertrouwen op om de taal in het dagelijks leven echt te gebruiken en vergroten ze hun netwerk en kennis van de stad.

Doordat wij voorzitter zijn van de Haagse Taalketen hebben wij goed zicht op het taalveld in de regio en zijn wij op de hoogte van de behoefte van de Haagse inburgeraar. We weten als geen ander een verbinding te leggen tussen de samenleving en onze deelnemers. Zowel voor de B1-, de Z- als de Onderwijsroute zien wij mogelijkheden om onze professioneel getrainde vrijwillige taalcoaches in te zetten bij uw Taal in de Klas- en Participatieactiviteiten.

De volgende activiteiten kunnen wij los aanbieden of combineren:

Taalmaatjes

Uw cursist koppelen we 1-op-1 aan een taalmaatje om met name de spreektaal in de praktijk te oefenen. Afhankelijk van het PIP (Plan Inburgering en Participatie) van de inburgeraar kan er binnen een taalmaatjestraject extra aandacht zijn voor een van de leefgebieden, oefenen met de taal die nodig is bij het zoeken van (vrijwilligers)werk of de voorbereiding op het volgen van een opleiding in Nederland.

Taalcafés

Bij u of op een andere locatie organiseren we terugkerende bijeenkomsten waarbij uw cursisten aan de hand van diverse thema’s spelenderwijs en in groepjes met elkaar en met meerdere Nederlandssprekenden in gesprek gaan.

Taalexcursies

Aan de hand van de in de les behandelde thema’s (bijvoorbeeld ‘boodschappen doen op de markt’ of ‘kennis maken met de sociale kaart van Den Haag’) gaan uw cursisten in kleine groepjes op pad onder begeleiding van taalcoaches en bezoeken ze de markt, het politiebureau of een buurthuis. De taalcoaches vormen een brug tussen de cursisten en de praktijk en helpen hen daadwerkelijk in gesprek te gaan en de Nederlandse taal in een praktische situatie te gebruiken.

Assistent in de klas

Een cursist leert het meest als de lesstof past bij zijn/haar niveau, motivatie en manier van leren. In de praktijk is echter geen enkele groep homogeen. Van de docent wordt gevraagd om te differentiëren in de klas. Een vrijwillige taalcoach van Taal aan Zee kan uw docent hierbij ondersteunen door met 1 of enkele cursisten uit een groep een oefening extra te herhalen, gesprekjes te oefenen of met een snelle leerder een verdiepende opdracht te doen.

Groepsles spreekvaardigheid

Sommige cursisten hebben naast de taalles behoefte aan het oefenen en herhalen van met name de mondelinge taalvaardigheid in een beschermde omgeving. Aan de hand van een lesmethode leren deze cursisten in een kleine groep met een taalcoach middels het inslijpen van sleutelzinnen gesprekken te voeren. De lessen worden thematisch opgebouwd passend bij de leerroute en het niveau van de inburgeraars.

Gastsprekers

Een vrijwilliger geeft inburgeraars een inkijkje in zijn/haar werk(veld) en gaat met hen daarover in gesprek. Cursisten kunnen zo uit de eerste hand een indruk krijgen van hoe het er in Nederland aan toe gaat binnen het betreffende werkveld of beroepsgroep.

Heeft u interesse? Graag praten we met u verder om samen alle mogelijkheden en de kosten voor uw organisatie in kaart te brengen.

Neem contact op met:

Taal aan Zee – Ingrid Suasso (directeur) i.suasso@taalaanzee.nl

AOC Laakhaghe (5e verdieping)

Calandstraat 1

2521 AD Den Haag

070-3456005