Taal aan Zee heeft het ‘Goed Geregeld’

Vrijwilligers zijn ons kapitaal. Zonder hen zouden wij niet kunnen bestaan. Met de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) willen we vooral laten zien dat we onze vrijwilligers serieus nemen, dat we het goed geregeld hebben.

Eind januari 2021 kreeg Taal aan Zee directeur Ingrid Suasso online het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld opnieuw uitgereikt door PEP directeur Fenna Noordermeer. Dit gebeurde tijdens de online meedenkbijeenkomst, waar 25 vrijwilligers meepraatten over het vrijwilligersbeleid. In 2020 is door een werkgroep van vrijwilligers en betaalde medewerkers hard gewerkt om het keurmerk opnieuw te verkrijgen. Het keurmerk is telkens vier jaar geldig.

Wat is er goed geregeld bij Taal aan Zee?
∞ Er is een helder vrijwilligersbeleid op papier en in de praktijk. Je kunt ons vrijwilligersbeleidsplan hier lezen.
∞ Er wordt geïnvesteerd in (online) betrokkenheid, ook in coronatijden.
∞ Er is medezeggenschap voor alle vrijwilligers (o.a. meedenkbijeenkomst).
∞ De vrijwilligers worden serieus genomen en gewaardeerd.
∞ De privacy van vrijwilligers wordt gewaarborgd.
* Uit het juryrapport

Fenna Noordermeer: “Taal aan Zee laat opnieuw zien dat het wel goed zit met het vrijwilligersbeleid, zowel op papier als in de praktijk. Ik zou van jullie allen taallessen willen hebben. Wat een betrokkenheid!”

Lees hier een kort interview van PEP Den Haag met Eline van Oord over het behalen van het keurmerk Goed Geregeld.

We zijn trots dat het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aan ons is toegekend.
Dank Vereniging NOV, Anja Slendebroek en PEP Den Haag voor het vertrouwen.