Taal aan Zee Jaarverslag 2022: Samen


Met veel plezier en gepaste trots sturen wij jou het Jaarverslag 2022 van Taal aan Zee. Het verslag geeft een goed beeld van de vele activiteiten die onze ruim 330 vrijwilligers het afgelopen jaar hebben ontplooid om asielzoekers, statushouders, kwetsbare anderstaligen en andere migranten en laaggeletterden te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Wij bereikten daarmee 1326 deelnemers. 

Door de komst van Oekraïense vluchtelingen en de opvang van vluchtelingen in de noodopvang in de Binckhorst en op andere plekken in Den Haag, was de Nederlandse les van Taal aan Zee nog eens extra hard nodig.

Het afgelopen jaar hebben we met veel partijen samengewerkt om anderstalige inwoners van Den Haag in de gelegenheid te stellen mee te doen en wij blijven ons hier graag samen met jou voor inzetten. 

Samen zorgen we voor een taalvaardiger Den Haag.