Taal aan Zee krijgt een 8

Veel vrijwilligers hebben het tevredenheidsonderzoek ingevuld, waarvoor hartelijk dank!

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn bekend en gepresenteerd op de evaluatiebijeenkomst op 7 juli. Wij zijn blij dat we na 2 1/2 jaar Taal aan Zee kunnen constateren dat de vrijwilligers voor het grootste deel tevreden zijn met hun organisatie. Daarnaast bieden resultaten van het onderzoek ons nu ook de mogelijkheid om onderdelen te verbeteren.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst hebben vrijwilligers in werkgroepjes nagedacht over de volgende onderdelen uit de onderzoek:

  • Inwerken, basistraining, begeleiding en feedback op de taken
  • Aanbod invulling en frequentie lessen In de wijk
  • Aanbod invulling en frequentie lessen Centraal
  • Contact, samenwerking en waardering
  • Informatie en intranet

Tijdens de werkgroepen is geprobeerd concrete acties te verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek. De uitwerking zal in de maanden na de zomervakantie door Fatiha gekoppeld worden aan het verslag met aanbevelingen en conclusies. Ook zal zij na de zomervakantie nog met tien vrijwilligers een diepte-interview houden.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat het woorden op papier blijven. Waar nodig en mogelijk wordt op basis van het onderzoek en de ideeën uit de werkgroepjes het komende jaar het cursus- en trainings- activiteitenaanbod, de begeleiding en informatievoorziening verder vormgegeven.