Taal aan Zee opent leeshoek voor cursisten

In de Week van Lezen en Schrijven werd op 14 september het startsein gegeven van de campagne Heel Taal aan Zee Leest. Samen met de bekende Haagse woordkunstenaar Sjaak Kroes werd de leeshoek voor de cursisten in de kantine op feestelijke wijze en met een mooi gedicht geopend. Daarbij kreeg hij hulp van cursisten die hun lievelingswoorden met hem deelden (op de foto spreekt Sjaak met cursist en vrijwilliger Mandana).

Het lees-jaar valt onder het door Taal aan Zee ondertekende manifest Heel Den Haag Leest. Doel van het manifest is om de leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen, jongeren en volwassenen te vergroten.

Komend cursusjaar organiseren leesambassadeurs (vrijwillige docenten) extra activiteiten om de cursisten en deelnemers, veelal asielzoekers en vluchtelingen, te stimuleren om binnen en buiten de Nederlandse les het lezen en het leesplezier te bevorderen. Door een gift van vrijwilliger André Smits zijn eenvoudige leesboeken aangeschaft, speciaal voor volwassen taalleerders. De boeken worden in de lessen gebruikt.

De activiteiten richten zich verder op ondersteuning van de taalvrijwilligers én op de taalleerders zelf met bijvoorbeeld extra leesgroepen en bezoekjes aan de bibliotheek, zodat zij uiteindelijk ook zelf de weg naar boeken/verhalen weten te vinden. De leeshoek is een plek voor de cursisten om in de pauze van de Nederlandse lessen vanaf nu rustig een boekje of de Start!-krant in eenvoudig Nederlands te lezen.