Taalmaatjes gevraagd

We zijn op zoek naar vrijwillige taalmaatjes. Iets voor jou?


 

 

 

 

 

Als Taal (aan Zee-)maatje help je asielzoekers en vluchtelingen met het oefenen van dagelijkse taalsituaties. De deelnemers willen buiten school meer oefenen met spreken. Ze kennen echter niet genoeg mensen om de Nederlandse taal daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Je helpt een deelnemer met het oefenen van de luister- en spreekvaardigheid. Hierbij gebruik je het materiaal Taal in de Praktijk waardoor jullie op een structurele manier, stap voor stap, toewerken naar het oefenen van verschillende situaties.

Je spreekt (gemiddeld) één keer per week af met je taalmaatje. De locatie is afhankelijk van welke opdracht en taalsituatie jullie willen gaan oefenen. Jullie gaan samen op pad en gaan bijvoorbeeld een boek lenen bij de bibliotheek, informatie vragen over een cursus bij het buurthuis, de weg vragen op straat, etc. Maar ook samen de krant lezen of oefenen voor een sollicitatiegesprek. Zo leert de deelnemer zich beter te redden in de stad en leert hij/zij meer over onze gewoontes en de Nederlandse cultuur. Zo ontstaat een verbinding tussen dat wat je maatje leert of heeft geleerd op school met de praktijk en de taal van alledag.

De deelnemers aan het taalmaatjesproject hebben verschillende achtergronden. De meeste deelnemers zijn jonge, alleenstaande mannen uit Eritrea en Syrië. Alle deelnemers willen graag een taalmaatje. Hierbij hebben zij een extra steuntje van jou nodig om eropuit te gaan en nieuwe contacten te leggen.

Kijk hier voor de vacature.