Thuisleskoppel geportretteerd voor fototentoonstelling

Foto: Hoessein Alkisaei

In oktober vond het One Young World congres plaats in Den Haag, waarbij meer dan 2000 jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud en van bijna 200 nationaliteiten samenkwamen om oplossingen te bieden voor wereldproblematiek. Hoessein Alkisaei is één van de One Young World Ambassadeurs voor de gemeente Den Haag en maakte vanuit die rol een fototentoonstelling voor het congres. Vanwege het zeventigjarig bestaan van de Universele Verklaring van Mensenrechten koos Hoessein om de dertig artikelen van de rechten van de mens in dertig foto’s (van 1 bij 1 meter) te visualiseren.

Hij kwam via de gemeente Den Haag bij ons terecht met een bijzondere vraag. Voor artikel 26, het recht op onderwijs, vroeg hij onze hulp en heeft hij een mooie foto gemaakt van thuisleskoppel Bayan en Wilma van Taal aan Zee.

De volgende locatie voor de fototentoonstelling zal het COMM museum in Den Haag zijn. Daarna komt de tentoonstelling in WTC Den Haag. De foto’s hangen van 4 t/m 29 maart 2019 in het atrium van stadhuis Den Haag en misschien op andere bijzondere plekken. Hierover later meer.