Uitnodiging scholingsdag vrijwilligers Taal aan Zee

Uitnodiging Scholingsdag 2017

Vrijwilligers Taal aan Zee

Maandag 23 oktober

Taal aan Zee, Brouwersgracht 50

 

Beste vrijwilliger,

Wij nodigen je graag uit voor onze “eigen” scholingsdag op maandag 23 oktober, speciaal voor alle Taal aan Zee-vrijwilligers. We hebben een mooi programma samengesteld, waarbij we erop vertrouwen dat er ook voor jou interessante en leerzame workshops bij zitten.

Graag voor maandag 9 oktober je aanmelding inleveren bij Eric, Peter (docentenkamer) of Annabelle (kamer 114). Of je mag het mailen aan info@taalaanzee.nl.

Je bent uiteraard de hele dag welkom, maar je kunt ook kiezen voor één of twee rondes.

We hebben al een aanmeldformulier (in Word) of een aanmeldformulier in PDF voor je opgesteld, dat je kunt downloaden. Je hoeft alleen nog maar je voorkeur en je naam in te vullen. We vinden het fijn als je in de mail je voorkeur voor workshops aangeeft van 1 (eerste keus) naar 3 (derde keus).

Je ontvangt nog een bevestigingsmail met de indeling van de workshops.

We zien je graag op de scholingsdag!

Hartelijke groet, namens het team van Taal aan Zee,

Annabelle Lock

 

Programma

Inloop                 9.00 –  9.30

Ronde 1              9.30 – 12.30

Lunch                 12.30 – 13.30

Ronde 2              13.30 – 15.15

Ronde 3              15.30 – 17.30

Borrel                 17.30 – 18.30

 

Ochtendprogramma 9.30-12.30 uur

9.00      Inloop met koffie en thee (kantine Taal aan Zee)

9.30      Start workshops

9.30-12.30 uur  Ronde 1

Keuze uit de volgende workshops:

A. “Effectief leren” door Udo Ras van U.R. Coaching

B. “Schoolse vaardigheden” door Peter van Gils van Taal aan Zee

C. “Voorzeggen of uitleggen?” door Charlotte Amesz van NT2Spraak

D. “Oefenen met spreekvaardigheid” door Annabelle Lock van Taal aan Zee

E. “Grenzen stellen door Robert te Pas van Transparant Communicatie

 

12.30-13.30 uur  Lunch (kantine)

 

Middagprogramma 13.30 uur- 17.30 uur  

13.30  Start workshops en voorlichtingen. 

13.30 – 15.15 uur     Ronde 2

Keuze uit de volgende workshops:

F. Vervolg “Effectief leren” door Udo Ras van U.R. Coaching

G. “Interculturele communicatie” door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen

H. “Culturele kenmerken en achtergronden Eritrea” door Daniel Grmazion van Stichting Lemat

I. “Samen praten om Nederlands te oefenen: waarover en hoe dan?”  door Inge van der Schoot van Taal aan Zee en Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag

J. “In gesprek met een vluchteling” door Akram Beiramvand

K. “Creatief schrijven” door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer

 

15.30 – 17.30 uur     Ronde 3

Keuze uit de volgende workshops:

L. “Praten over stress” door Renato van der Geld en Audrey Wijks van Indigo Preventie

M. “Interculturele communicatie” door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen (dezelfde workshop als in ronde 2)

N. “Voorlichting Bibliotheek Den Haag” door Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag (Let op: duurt tot 16.30 uur)

O. “Basisworkshop Taal (aan Zee-)maatjes” door Annemarie Koenhen van Taal aan Zee (Let op: duurt tot 18.00 uur)

P. “Creatief schrijven” door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer (dezelfde workshop als in ronde 2)

Q.  Materialenmarkt

 

Hierna sluiten we de scholingsdag af met een informele borrel. 

 

Hieronder het uitgebreide programma.

Ronde 1     9.30 – 12.30 uur

 

 • Effectief Leren

Door Udo Ras van U.R. Coaching

– Hoe leren mensen?

– Wat hebben mensen nodig om optimaal te kunnen leren?

– Hoe kun je als docent/taalcoach gebruik maken van deze kennis en hierdoor optimaal

aansluiten bij en invloed uitoefenen op het leerproces van cursisten?

In het ochtenddeel van deze training leidt de trainer deelnemers door de belangrijkste uitkomsten van Breinonderzoek dat de afgelopen 5 jaar heeft plaatsgevonden op het gebied van hoe het brein informatie verwerkt en opslaat. Aan deze informatie koppelt hij tal van praktische tips hoe de deelnemers in het aanbieden van hun leerstof, in hun groepslessen en/of individuele begeleiding, gebruik kunnen maken van deze kennis.

In het middaggedeelte ga je aan de slag met het ontwerpen van een (bestaande) les met gebruikmaking van de ‘5 breinbasisprincipes’. Je voert deze les ook gedeeltelijk uit en krijgen feedback van de trainer en de overige deelnemers.

Om de tips eigen te maken kun je je tijdens een les laten observeren door een van de trainers of je begeleider t.a.v. persoonlijke leerpunten.

Deze training is bestemd voor vrijwilligers die zich niet verplicht voelen om deel te nemen, maar die vanuit een actieve, nieuwsgierige en open houding kennis willen nemen van een, voor hen misschien geheel andere, manier van omgaan met cursisten en die zich bereid verklaren hiermee te willen experimenteren.

Let op: voorwaarde voor het meedoen aan deze ochtendronde is dat je het middaggedeelte van deze training ook volgt.

 

 • Schoolse vaardigheden

Door Peter van Gils van Taal aan Zee

Schoolse vaardigheden zijn generieke vaardigheden die taalleerders helpen om efficiënter en effectiever te leren. Het zijn vaardigheden die betrekking hebben op ‘leren leren’. Je kunt hierbij denken aan een taak zelfstandig kunnen maken, instructietaal begrijpen, informatie op kunnen zoeken, huiswerk maken en durven spreken.

Taalleerders die in eigen land niet of nauwelijks naar school zijn geweest of de wat oudere cursisten/deelnemers hebben vaak moeite met deze vaardigheden. Daarnaast hebben taalleerders met een ander schoolsysteem in het land van herkomst vaak ook geen ervaring met de houding en inzet die hier van cursisten/deelnemers verwacht wordt, bijvoorbeeld cursisten/deelnemers uit Eritrea. Deze vaardigheden zijn wel van essentieel belang om Nederlandse les of een inburgeringscursus te volgen en daarna eventueel door te stromen naar een beroepsopleiding.

In deze workshop zal de trainer tips en werkvormen aanreiken om de aandacht voor schoolse vaardigheden op een vanzelfsprekende manier te verwerken in de lessen. De trainer werkt graag op basis van eigen inbreng van de deelnemers. Dus graag ter voorbereiding nadenken over je eigen ervaring in de les met thema. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal ‘ Schoolse vaardigheden’ dat bij Centraal in de gebruik is. De workshop is bedoeld voor docenten en taalcoaches.

 

 • Voorzeggen of uitleggen?

Door Charlotte Amesz van NT2Spraak

Een praktische workshop over uitspraak met veel tips & trucs, waarmee de taalvrijwilliger de verstaanbaarheid van de anderstalige kan verbeteren. Aan bod komen: – de klanken, klemtoon en intonatie van het Nederlands – de manier waarop we klanken, klemtoon en intonatie van een tweede taal leren – realistische doelen stellen om de verstaanbaarheid van de anderstalige te verbeteren – gebruik van het boek ‘Beter Nederlands spreken’ van Marilene Gathier en Marieke Goedegebure.

Je kunt deze workshop volgen als vervolg op de eerdere workshop over uitspraak bij Taal aan Zee maar ook als je nog niet eerder aanwezig was bij deze workshop. Eventueel kun je voorafgaand dit filmpje bekijken.

 

 • Oefenen met spreekvaardigheid (Spreektaal en beter Nederlands Spreken)

Door Annabelle Lock van Taal aan Zee

Deze workshop is voor vrijwilligers die deelneemsters en cursisten begeleiden bij de beginnende luister- en spreekvaardigheid. Aan bod komt het aanleren van de eerste woordenschat, het werken met beeldmateriaal, geluidsfragmenten en lesopbouw. Daarnaast leer je ook hoe je als vrijwilliger het beste feedback kunt geven op verschillende aspecten van taalgebruik en hoe je kunt zorgen voor verbetering van de taal zonder dat je expliciet corrigeert. In de workshop wordt gewerkt vanuit het ABCD-model en het materiaal Spreektaal en Beter Nederlands spreken. Het is mix van informatie en veel praktisch oefenen.

 

 • Grenzen stellen

Door Robert te Pas van Transparant Communicatie

In de praktijk komen vrijwilligers situaties tegen die hen voor een dilemma stellen. Het zijn situaties waarbij vrijwilligers grenzen tegenkomen in hun betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet.

– Mag ik me ‘bemoeien’ met andere zaken als de inzet van taal en participatie?

– Laat ik me niet teveel sturen c.q. manipuleren?

– Is dit mijn verantwoordelijkheid of die van de deelnemer, organisatie en/ of andereprofessionals?

– Ben ik niet ‘te betrokken’ bij mijn deelnemer?

– Is de deelnemer wel in staat om te leren?

Verschillende dilemma’s, verschillende soorten grenzen en vaak verschillende oorzaken. Hoe kun je daar als vrijwilliger een positieve draai aan geven?De training gaat o.a. met behulp van casuïstiek in op deze praktijksituaties. Je wordt je zo bewust van je positie, rol en verantwoordelijkheden. Er worden verschillende werkmethodes en modellen aangereikt en geoefend om actief en stimulerend op deze situaties te reageren, zoals verschillende begeleiding- en leerstijlen, de roos van Leary en verschillende communicatieve vaardigheden (feedback, assertief reageren).

Van de deelnemers aan deze training wordt een actieve houding gevraagd. Door uitwisseling met elkaar ontstaat er een stevige basis om gezamenlijke en individuele uitgangspunten te vinden in deze.

 

Ronde 2     13.30 – 15.15 uur

 • Vervolg Effectief leren

Door Udo Ras van U.R. Coaching

In het middaggedeelte ga je aan de slag met het ontwerpen van een (bestaande) les met gebruikmaking van de ‘5 breinbasisprincipes’. Je voert deze les ook gedeeltelijk uit en krijgt feedback van de trainer en de overige deelnemers.

Let op: voorwaarde voor het meedoen aan dit vervolg is dat je het ochtendgedeelte van deze training ook gevolgd hebt.

 

 • Interculturele communicatie

Door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen, advies & coaching

Als vrijwilliger bij Taal aan Zee werk je met mensen met andere culturele achtergronden. Dat is uiterst interessant, maar soms ook ingewikkeld. We hanteren andere aannames, en vanzelfsprekendheden. Om elkaars logica te begrijpen is het belangrijk om te weten door welke bril je kijkt (wat is voor jou logisch en vanzelfsprekend in het samenwerken?) en vanuit welke perspectieven zij kijken (wat is voor hen volstrekt logisch en normaal). Die ordening van de wereld om ons heen is voor een groot deel onbewust. We wéten vaak niet eens dat we cultureel geprogrammeerd zijn. Pas in het contact met mensen uit andere culturen, en zeker in een interculturele werkcontext, komen we andere logica tegen. Vang je die signalen op? En lukt het je bij de andere werk- en communicatiewijzen aan te sluiten? Daarover gaat deze interactieve workshop.

De trainster werkt al ruim 20 jaar op het snijvlak van communicatie en cultuur(verschillen) met als doel: interculturele effectiviteit.

 

 • Culturele kenmerken en achtergronden Eritrea

Door Daniel Grmazion van Stichting Lemat

 

In deze interactieve presentatie worden de kenmerken en achtergronden van de Eritrese cultuur verkend. Hoe kun je gedragspatronen herleiden uit historische en sociale achtergronden? Hoe is het om te overleven in een Westerse maatschappij als je uit een land komt waar veel op een andere manier functioneert? Wat zijn de verwachtingen in het omgaan met elkaar? Tijdens de presentatie wordt aangesloten bij de ervaringen die jij als vrijwilliger hebt met de doelgroep.

 

 • Samen praten om Nederlands te oefenen: waarover en hoe dan? 

Door Inge van der Schoot van Taal aan Zee en Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag

Speciaal voor de taalvrijwilligers die actief zijn bij Taal in de bibliotheek gaan we in deze workshop in op vragen als:  Wat zijn interessante thema’s? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen evenveel aan bod komt? Wat doe ik met beginners? Wat doe ik als er veel moeilijke vragen op tafel komen? Verder is er genoeg ruimte om jullie eigen ervaringen te delen.

Vrijwilligers die niet bij Taal in de bibliotheek werken zijn ook welkom.

 

 • In gesprek met een vluchteling

Door Akram Beiramvand, ambassadeur van Taal aan Zee

Akram is ambassadeur van Taal aan Zee. Zij is in 1994 gevlucht uit Iran en staat voor strijdbaarheid, moed, solidariteit en kracht. Zij werkt o.a. als voorlichter van een scholenproject van Vluchtelingenwerk. Kijk hier voor haar verhaal.

Tijdens deze presentatie wordt zij geïnterviewd en kunnen er vragen aan Akram gesteld worden.

 

 • Creatief schrijven

Door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer

Creatief schrijven is een andere manier van schrijven met de cursisten/deelnemers. Vaak staat het leren van woorden, de opbouw van zinnen en de formulering centraal. Bij creatief schrijven mag je alle kanten op denken en opschrijven wat je het eerste te binnen schiet. Het hoeft taal technisch niet te kloppen, het gaat juist om de persoonlijke beleving en kennis van de taalleerder. Creatief schrijven vergroot het plezier in taal en verbetert ondertussen ook de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten. Even niet de regels centraal, maar juist hetgeen de cursisten bezighoudt.

Tijdens deze workshop creatief schrijven worden speelse en inspirerende schrijfoefeningen aangeboden die direct toepasbaar zijn in de lessen die gegeven worden. De oefeningen zullen in diverse werkvormen aangeboden en uitgewerkt worden. De deelnemers van de workshop creatief schrijven gaan zelf aan de slag met de oefeningen, zodat ze ervaren wat de kracht van de oefeningen is en welke mooie en inspirerende teksten er op papier komen.

 

Ronde 3     15.30 – 17.30 uur

 

 • Praten over stress

Door Renato van der Geld en Audrey Wijks van Indigo Preventie

Stress… we kennen het allemaal. Stress omdat je haast hebt om de tram te halen is echter anders dan stress omdat je hoofd vol zit met negatieve gedachtes en/of herinneringen uit het verleden. Wat kunnen oorzaken van stress zijn, hoe signaleer je stress en hoe kun je stress bespreekbaar maken?

 

 • Interculturele communicatie

Door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen, advies & coaching

Als vrijwilliger bij Taal aan Zee werk je met mensen met andere culturele achtergronden. Dat is uiterst interessant, maar soms ook ingewikkeld. We hanteren andere aannames, en vanzelfsprekendheden. Om elkaars logica te begrijpen is het belangrijk om te weten door welke bril je kijkt (wat is voor jou logisch en vanzelfsprekend in het samenwerken?) en vanuit welke perspectieven zij kijken (wat is voor hen volstrekt logisch en normaal). Die ordening van de wereld om ons heen is voor een groot deel onbewust. We wéten vaak niet eens dat we cultureel geprogrammeerd zijn. Pas in het contact met mensen uit andere culturen, en zeker in een interculturele werkcontext, komen we andere logica tegen. Vang je die signalen op? En lukt het je bij de andere werk- en communicatiewijzen aan te sluiten? Daarover gaat deze interactieve workshop.

De trainster werkt al ruim 20 jaar op het snijvlak van communicatie en cultuur(verschillen) met als doel: interculturele effectiviteit.

 

 • Voorlichting Bibliotheek Den Haag

Door Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag

Annemie vertelt over het aanbod van de bibliotheek op het gebied van basisvaardigheden. Ze geeft praktische informatie over activiteiten, over de gratis bibliotheekpas voor mensen die de Nederlandse taal leren en informatie over de wijkvestigingen en jeugdactiviteiten.

Let op: deze voorlichting duurt tot 16.30 uur.

 

 • Basisworkshop Taal (aan Zee-)maatjes

Door Annemarie Koenhen van Taal aan Zee

Deze workshop is voor alle vrijwilligers van Taal aan Zee die op dit moment al een taalmaatje begeleiden en geïnteresseerd zijn of voor de vrijwilligers die op intakegesprek zijn geweest en nu wachten op een koppeling. De workshop biedt je de eerste handvatten om zelfstandig als een taalmaatje met een vluchteling op pad te gaan in Den Haag. We behandelen verschillende onderwerpen en oefenen met elkaar. Terugkerende thema’s zijn:

– De achtergrond van vluchtelingen. Uit welke landen komen ze en welke route hebben ze afgelegd tot nu?

– Taalgebruik in gesprek met je taalmaatje. Wat is goed om te doen en wat kun je beter laten als je Nederlands oefent met je taalmaatje?

– Grenzen stellen. Wat doe je wel en wat doe je niet als taalmaatje?

– Praktische tips: Uit welke onderdelen bestaat een traject? Wat zijn leuke uitjes? Waar werk je aan? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om af te spreken?

Let op: deze workshop duurt tot 18.00 uur.

 

 • Creatief schrijven

Door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer

Creatief schrijven is een andere manier van schrijven met de cursisten/deelnemers. Vaak staat het leren van woorden, de opbouw van zinnen en de formulering centraal. Bij creatief schrijven mag je alle kanten op denken en opschrijven wat je het eerste te binnen schiet. Het hoeft taal technisch niet te kloppen, het gaat juist om de persoonlijke beleving en kennis van de taalleerder. Creatief schrijven vergroot het plezier in taal en verbetert ondertussen ook de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten. Even niet de regels centraal, maar juist hetgeen de cursisten bezighoudt.

Tijdens deze workshop creatief schrijven worden speelse en inspirerende schrijfoefeningen aangeboden die direct toepasbaar zijn in de lessen die gegeven worden. De oefeningen zullen in diverse werkvormen aangeboden en uitgewerkt worden. De deelnemers van de workshop creatief schrijven gaan zelf aan de slag met de oefeningen, zodat ze ervaren wat de kracht van de oefeningen is en welke mooie en inspirerende teksten er op papier komen.

 

 • Materialenmarkt

Alle methodes en aanvullende materialen kunnen bekeken worden. De medewerkers zitten klaar om instructie over het materiaal te geven en om je vragen te beantwoorden.