Vacatures in het bestuur

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden in het bestuur. Onze secretaris is onlangs verhuisd naar het buitenland en per 1 oktober afgetreden; daarom zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris in het bestuur.
Ons tweede bestuurslid stopt binnenkort na het bereiken van de statutair vastgestelde termijnen. Wij zijn dus ook op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Het bestuur bestaat uit zeven leden en vormt een hecht team.
Het bestuur vergadert 6 à 8 keer per jaar. Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar.
De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. Onkosten worden vanzelfsprekend wel vergoed.

Het bestuur heeft een beleidsvormende, toezichthoudende en adviserende rol. Het bestuur functioneert op afstand en laat de dagelijkse leiding geheel over aan de directeur. Sturing vindt plaats op basis van de strategische beleids- en besluitvorming en op de managementinformatie die het bestuur hierover ontvangt van de directeur.

Kwaliteiten bestuursleden
Ervaring in bestuurswerk, bij voorkeur in professionele non-profit organisaties, strekt tot aanbeveling.
Bestuursleden met een achtergrond in het openbaar bestuur en/of het
bedrijfsleven zijn ook gewenst.
Alle leden zijn goed bekend met en beschikken over voor Taal aan Zee relevante kennis en deskundigheid en/of werkervaring op inhoudelijke,
maatschappelijke- en strategische vraagstukken.
Van alle leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht.
Zij hebben inzicht in het functioneren van de organisatie en hebben een onpartijdige en onafhankelijke positie.
Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren en kundig om verbinding te maken met diverse betrokkenen.
Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen.
Bestuursleden van Taal aan Zee beschikken zo mogelijk over een flexibele agenda, zijn makkelijk te bereiken en beschikbaar wanneer nodig.
Het spreekt vanzelf dat bestuursleden affiniteit moeten hebben met de werkzaamheden en doelgroepen van Taal aan Zee.

Het bestuur streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. De leden van het bestuur vormen samen een multidisciplinair team. Voor de functie van of secretaris en/of algemeen bestuurslid is het wenselijk dat je beschikt over een juridische opleiding en ervaring; En dat je beschikt over een netwerk in en binnen de gemeente Den Haag/regio Haaglanden en kennis hebt van subsidies e.d.
Wij zijn voor minimaal een van deze functies bij voorkeur op zoek naar iemand met een migratieachtergrond.

Kijk hier voor alle informatie over de vacatures van bestuurslid.

Tot snel bij Taal aan Zee!