Verdrietig nieuws

Wij zijn heel verdrietig dat Janny Vellekoop, Taal aan Zee ambassadeur en grondlegster van het OBV (een van de voorlopers van Taal aan Zee) na een kort ziekbed op 10 juli jongstleden is overleden.

Zij heeft zich sinds de jaren 70 met het OBV en daarbuiten ingezet voor emancipatie en educatie van geïsoleerde anderstalige vrouwen (en mannen) en voor een betere, verdraagzame samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige plek heeft.
De laatste jaren was Janny voor Taal aan Zee actief als ambassadeur, waarbij ze het werk van onze organisatie met name bij kerken onder de aandacht bracht.

Wij zullen haar inspirerende, nooit aflatende inzet en altijd optimistische blik heel erg missen.

Namens Taal aan Zee,
Ingrid Suasso