Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)


Als vrijwilliger bij Taal aan Zee heb je op regelmatige basis contact met een kwetsbare doelgroep. Kwetsbaar omdat de deelnemers en cursisten een lage taalvaardigheid hebben en soms (nog) niet zelfredzaam zijn. Daarom vragen we aan vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiermee toont de vrijwilliger aan dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die het vrijwilligerswerk in de weg staan. Sommige strafbare feiten vormen een gevaar voor de ene werkplek, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als je als vrijwilliger ouderen met een busje ophaalt, maar niet als je als taalvrijwilliger aan de slag gaat. Als iemand geen strafblad heeft of geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn voor de functie ontvangt hij/zij een VOG.

Aanvraagprocedure
Gelukkig is het aanvragen voor de organisatie en de vrijwilliger een kleine handeling, die hooguit 15 minuten in beslag neemt. Taal aan Zee kan voor vrijwilligers kosteloos een VOG aanvragen. Dit gebeurt op het moment dat duidelijk is dat je als vrijwilligers aan de slag gaat. Wij zetten de aanvraag dan online klaar. Vervolgens ontvang je een e-mail van screeningsautoriteit Justis en moet je inloggen met de DigiD om de aanvraag af te ronden. Als je geen strafblad hebt ontvang je binnen enkele weken per post de VOG. De originele VOG overhandig je aan de coördinator.

Geen garantie, wel belangrijk.
Het vragen van de VOG is één van de preventieve maatregelen om de organisatie sociaal veilig te maken voor onze deelnemers, cursisten én voor onze vrijwilligers. Hoewel het geen garantie biedt hopen we zo ongewenste mensen te weren en te laten zien dat we aandacht hebben voor goed gedrag.