Vertrouwenspersoon

Eric BakkerGraag introduceren wij binnen Taal aan Zee vertrouwenspersoon Eric Bakker.

Hij is per 1 juli 2016 aangesteld als vertrouwenspersoon (vrijwillige functie) voor Taal aan Zee. Bij de vertrouwenspersoon kunnen de vrijwilligers en betaalde medewerkers terecht als zij een klacht hebben over ongewenst gedrag van een medewerker, andere vrijwilliger of cursist of deelneemster en daar niet bij hun coördinator, de directeur of het bestuur mee terecht kunnen of willen.

Onder ongewenst gedrag verstaan we:

  • discriminatie op grond van ras, etnische herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, religie of levensovertuiging.
  • seksuele intimidatie: elk gedrag, elke houding, elke uiting – verbaal, non-verbaal of fysiek – binnen of in samenhang met  de werksituatie, tot één of meerdere personen gericht, waarin seksueel getinte aandacht in de meest brede zin ligt besloten, welk gedrag, houding of uiting door de bedoelde persoon en/of personen als ongewenst, kwetsend of bedreigend wordt ervaren. Seksuele intimidatie kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
  • agressie: elk gedrag, elke houding, elke uiting, elke beslissing, dan wel het nalaten van gedragingen/uitingen en het niet nemen van beslissingen, binnen of in samenhang met de werksituatie, waarin een of meerdere personen psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.