Voel je goed!

Het programma Voel je goed! is een lesprogramma van 20 lessen voor laaggeletterden die de stap willen zetten naar gezond eten en meer bewegen. Zij vinden dit moeilijk om op te pakken omdat ze onvoldoende schriftelijke taalvaardig zijn en de ‘gezonde informatie’ niet begrijpen.

St. Lezen en Schrijven heeft ons gevraagd om dit project voor de gemeente uit te voeren in Den Haag.

Hoe werkt het?

  • Een lokale projectleider promoot Voel je goed! lokaal, werft deelnemers en helpt anderen daarbij (diëtist, buurtsportcoach, praktijkondersteuner, sociaal cultureel werker, taaldocent, klantmanager, etc.). Wij hebben contact met bijvoorbeeld diëtisten en werkfitbedrijven die zorgen voor de deelnemers.
  • Taal aan Zee is vrijwilligerscoördinator en (werft en) schoolt vrijwilligers en koppelt groepjes van 4-6 deelnemers aan een getrainde vrijwilliger. De groepjes krijgen 20 wekelijkse lessen van drie uur in de buurt, die parallel lopen aan de consulten van de diëtist. 
  • Diëtisten geven als professional persoonlijke dieetadviezen in eenvoudige taal (eenmalig tijdens een les in de supermarkt). 

Met de hulp van de lessen van de taalcoach van Taal aan Zee en van de informatie van de diëtiste leren de deelnemers informatie over gezondheid beter begrijpen, toepassen en verbetert hun gezondheid.

Als je geïnteresseerd om je als vrijwilliger in te zetten voor dit gezonde project, of als je meer wilt weten over Voel je goed!, neem dan contact met Inge van der Schoot op i.vanderschoot@taalaanzee.nl