Vrijwilliger Martina van Cimmenaede is “Parel van de stad Den Haag”

Onze vrijwilliger Martina Van Cimmenaede is gekozen tot “Parel van de stad Den Haag”!

Foto: PEP Den Haag

Foto: PEP Den Haag

Op maandag 4 maart 2019, tijdens de Haagse viering van Vrouwenweek, werd aandacht geschonken aan vrijwilligers die met hun onvermoeibare inzet hebben bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen en/of meisjes in Den Haag.

In het programmaonderdeel ‘Parels van de stad’ werd Martina bedankt en in het zonnetje gezet voor haar unieke inzet. Zij kreeg in de Bazaar of Ideas uit handen van wethouder Bert van Alphen een oorkonde uitgereikt.

Waarom Martina? Dat wordt duidelijk uit onderstaande voordracht door de medewerkers van Taal aan Zee:

“Martina van Cimmenaede (35 jaar) zet zich al jaren met veel enthousiasme in voor geïsoleerde vrouwen in Den Haag. Eerst gaf ze 6 jaar Nederlandse les aan huis bij anderstalige geïsoleerde vrouwen, die na haar lessen veel beter in staat waren om zelfstandig contact te leggen (met bijvoorbeeld de huisarts of leerkracht van de kinderen). Martina heeft de vrouwen fantastisch geholpen bij het doorstromen naar vervolgeducatie of andere activiteiten buitenshuis. Nu koppelt Martina zorgvuldig taalcoaches aan lesaanvraagsters en begeleidt ze leskoppels. De vrijwilligers en deelneemsters zijn erg gesteld op haar vanwege haar rustige en open houding, waarmee ze vertrouwen schept. Martina straalt één en al positiviteit uit, maar is ook kritisch als dat nodig is.”