Een geslaagd jubileumsymposium!

“Wat zo belangrijk is van Taal aan Zee is de laagdrempeligheid, de professionele scholing en de kwaliteit die de vrijwilligers van Taal aan Zee hebben meegekregen. – Wethouder Saskia Bruines

Op donderdag 27 juni vond het symposium ‘Taal (aan Zee) verbindt – de kracht van vrijwilligers in de volwasseneneducatie’ plaats in het Migratie Museum in Den Haag.

Hartelijk dank sprekers: 

Tim ‘S Jongers van PEP Den Haag over: (Meer)waarde van de inzet van vrijwilligers;

Elwine Halewijn van ITTA (Universiteit van Amsterdam) over: De verschillende rollen van vrijwilligers in de educatie (het VIME model);

Ingrid Suasso van Taal aan Zee over: De Haagse Taalketenaanpak;

Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal over nonformele educatie en de (nieuwe) inburgering;

Kijk hier voor het verslag van de werksessies. 

– Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs) voor het meevieren van ons jubileum en het in ontvangst nemen van de uitkomsten van de werksessies en het Meerjarenbeleidsplan uit handen van bestuurslid Ed de Bruijn Kops. Je kunt het beleidsplan hier lezen.

En hartelijk dank:

  • Alle vrijwilligers en cursisten die zo goed hebben geholpen bij de opening (Zie foto). Wat een geweldige quotes!;
  • Lucia Berg en Sylvia Eijking voor de mooie foto’s. Kijk hier voor het hele fotoalbum.

Fotoalbum