Weblog Joke Korving: Nieuwe Nederlanders krijgen uitleg over verkiezingen

 

 Weblog Joke Korving: Nieuwe Nederlanders krijgen uitleg over verkiezingen
Nieuwe Nedhttp://www.jokekorving.nlerlanders uitleg geven over de gemeenteraadsverkiezingen en hen tegelijkertijd wijzen op het belang ervan. De Haagse stichting Taal aan Zee doet dat in helder en toegankelijk lesmateriaal. Zo lezen we onder meer: ‘De dingen die de gemeente regelt zie je en merk je in je eigen stad, bijvoorbeeld de Voorschool, het betaald parkeren in jouw straat, een nieuw wijkgebouw.’ Wat verderop: ‘De gemeenteraad zit voor de inwoners van Den Haag in het bestuur van de gemeente Den Haag’. En ook: ‘De gemeenteraad let goed op dat burgemeester en wethouders plannen uitvoeren die de inwoners willen.’
Een gesprek met Eline van Oord, stafmedewerker voorlichting, pr en werving van Taal aan Zee, tijdens de Voorjaarsvakantie. Rust dus in het gebouw aan de Brouwersgracht waar het anders gonst van de activiteiten. De komende twee weken gaan de cursisten daar aan het werk met het lesmateriaal, dat onderdeel is van de Nederlandse les. Eline van Oord: “Je mag stemmen als je vijf jaar in Nederland bent. Onze doelgroep, vooral vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, is hier gemiddeld korter. Maar de cursisten, de meesten zijn statushouder, zijn wel geïnteresseerd in wat er in Den Haag gebeurt en willen er in de lessen over praten. Het gaat om een les van twee keer anderhalf uur.”
Anderstalige vrouwen in Haagse wijken krijgen het lesmateriaal – acht jaar geleden ontwikkeld door Annabelle Lock en Inge van der Schoot – eveneens aangeboden. Al lange tijd zetten vrijwilligers zich in voor deze (vaak geïsoleerde) doelgroep . Tot vier jaar geleden waren dat de stichtingen Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen (OBV) en Wereldvenster, waaruit in 2014 Taal aan Zee is ontstaan. “De vrouwen in de wijken krijgen Nederlandse taalles van taalcoaches. Zij mogen vaak wel stemmen maar weten niet hoe. De taalcoach komt thuis om te praten over de verkiezingen. Ook wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om te gaan stemmen,” zegt Eline van Oord. Maar, benadrukt ze, niet alle vrouwen zijn al zover om alles uit het lesmateriaal te kunnen bevatten. “Afhankelijk van hun taalniveau wordt bekeken of er dieper op het materiaal kan worden ingegaan.” En: “Onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen, worden besproken met mensen die daar nog niets van afwisten. Ze gaan inzien dat zij invloed kunnen uitoefenen; iets waarvan zij zich niet bewust waren.”

De taallessen aan huis zorgen volgens Eline van Oord voor successen. “Zeventig procent van de vrouwen stroomt na de lessen door naar andere activiteiten. Ze gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek, nadat ze dat met de taalcoach hebben geoefend. Ook bezoeken ze het buurtcentrum. Dat durfden ze eerst niet. Ze raken echt uit hun isolement en dat is het grote doel dat wij willen bereiken.”
Eline van Oord begon zelf in 2008 als vrijwilliger bij OBV en gaf groepslessen aan geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk. “Moeders brachten hun kinderen naar school. Als die in de klas waren, kregen de vrouwen Nederlandse les.” Twee jaar later kwam ze officieel in dienst als stafmedewerker communicatie en werving. Over de werving zegt ze: “Wij proberen de geïsoleerde vrouwen op allerlei mogelijke manieren te bereiken, zoals via de huisarts, de apotheek of via het Centrum voor Jeugd en Gezondheid, de vroegere consultatiebureaus.” Het gebeurt tevens via zorginstellingen. “Deze medewerkers komen achter de voordeur en zij weten welke vrouwen behoefte hebben aan thuisles van Taal aan Zee.”
Maar terug naar het lesmateriaal. Eline van Oord: “Docenten pakken het er zelf bij. Soms komt er een discussie over democratie op gang. Het verschilt heel erg per groep hoe diep je daar op in kunt gaan. Voor de spreekvaardigheid is het hoe dan ook goed.”
Haagse organisaties kunnen het digitale lesmateriaal gemeenteraadsverkiezingen 2018 gratis bestellen.