Welkom in het bestuur Haydar

Ook nieuw in het bestuur is Haydar Al Sawad. Hij is ongeveer 30 jaar geleden als jonge jongen met zijn ouders naar Nederland gekomen. Als kind leerde hij de nieuwe taal met gemak en bijna zonder moeite. Hij zag zijn ouders continu worstelen met de Nederlandse taal. Het gevolg was dat zij hun plek minder snel konden vinden in de maatschappij.

Taal is de eerste barrière die je moet overwinnen om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Vandaar ook het belang om de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Vanuit zijn ervaring wil hij graag de huidige cursisten en deelnemers motiveren om deze taalbarrière te overwinnen.

Wij wensen Haydar veel succes en plezier in het bestuur.