Winternieuws van onze vertrouwenspersoon Eric

Laat me van de gelegenheid gebruik maken om nog eens mijn rol als “Vertrouwenspersoon” voor Taal aan Zee onder de aandacht te brengen. Essentieel uitgangspunt is dat iedere medewerker zich, zowel fysiek als sociaal, veilig kan voelen. De zorg van Taal aan Zee bestaat hierbij o.a. uit de inzet van een vertrouwenspersoon. 

Als vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke rol. Medewerkers, betaald en onbetaald, kunnen contact met mij opnemen voor kwesties, waarin zij zich om wat voor reden dan ook onveilig voelen. Kwesties waarbij sprake kan zijn van grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie, belediging of agressie. Is dat aan de orde dan kan je hierover op een veilige plek en in vertrouwen spreken.    

Wat je kunt verwachten van mij als vertrouwenspersoon is een luisterend oor, ondersteuning, waar nodig het verkrijgen van informatie en advies en indien gewenst bemiddeling. 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd. Als vertrouwenspersoon verstrek ik geen informatie over de gevoerde gesprekken aan derden binnen of buiten de organisatie zonder jouw medeweten. Eventuele rapportage die me gevraagd wordt, is zodanig, dat individuele gevallen niet herkenbaar zijn. 

Voor Taal aan Zee is het belangrijk binnen de organisatie aandacht en zorg te hebben voor een sfeer van veiligheid, respect en openheid. Zien en gezien worden zoals een ieder is. 

In een merkwaardige tijd als deze (en dan heb ik het niet zozeer over de huidige coronaperikelen, maar over het vergroten van verschillen en tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen i.p.v. deze overbruggen) lijkt dat soms ver weg. 

Toch, als ik dóór het dagelijks nieuws heen kijk, zie ik allerlei initiatieven en activiteiten die bedoeld zijn elkaar te zien en er voor elkaar te zijn. Om het dichtbij huis te houden: Taal aan Zee is zo iets. Mensen zien en ondersteunen in zichtbaar zijn op een wijze die mensen recht doet. Soms kan daarbij ook de vertrouwenspersoon een rol spelen. 

Mocht je contact willen opnemen, doe dat 

  • per telefoon: 06 48471653 
  • per e-mail: ericbakker@freedom.nl  

Eric Bakker 

Noot van de redactie: In de meedenkbijeenkomst van 27 januari (zie verderop in deze nieuwsbrief) is de sociale veiligheid bij Taal aan Zee een van de onderwerpen waar we graag jullie mening over horen.