Zomernieuws Centraal

Door: Eric van Veldhoven, Eva de Bruijne, Inge van der Schoot en Peter van Gils, 20 juli 2020.

We gingen door! maart – juni 2020

De eerste verhuisdozen waren net ingepakt op de Brouwersgracht, toen we moesten besluiten per direct met de lessen te stoppen in verband met corona. Vanuit de nieuwe locatie in de Wegastraat en deels ook vanuit huis, zijn we vrij snel gaan nadenken over de mogelijkheden om door te gaan met de lessen, maar dan online. Docenten zijn ook direct aan de slag gegaan om contact te leggen met hun cursisten en te experimenteren met verschillende vormen van afstandsleren. Via Whatsapp, e-mail, Skype, Jitsi, Zoom, Teams et cetra.

Er werd een ‘expertgroep’ met een aantal docenten opgezet om verschillende platforms uit te proberen en een klankbordgroep met docenten om mee te denken over de stappen die we moesten zetten om tot een goede invulling van ons aanbod te komen in deze bijzondere tijden. Er is een besloten pagina “Jouw Taal aan Zee” op de website van Taal aan Zee geplaatst om vrijwilligers te ondersteunen bij het vormgeven van hun lessen. En ook voor de cursisten werden via de website tips over leren op afstand gedeeld.

In juni zijn gesprekken gevoerd met alle docenten om onder andere te bespreken hoe zij verder willen de komende periode. Online, les in de Wegastraat of een combinatie daarvan. Ook keken we vooruit naar de zomerperiode en daarna.

We gaan door! juli 2020

Dankzij die inzet van alle betrokkenen is het – met vallen en opstaan – gelukt in de afgelopen periode zo’n 65% van de cursisten actief te houden met het leren en oefenen van de Nederlandse taal. Daar zijn we best trots op. Met een groot deel van de overige cursisten is in die maanden in ieder geval regelmatig contact geweest via de docenten en/of de cursistenbegeleiders. Helaas was niet iedereen in de omstandigheid om aan de online lessen deel te nemen.

Op basis van die gesprekken hebben we de volgende stap gezet en alle groepen die willen en kunnen in een rooster gezet om in ieder geval één keer les te krijgen in de Wegastraat in de week van 6-10 juli. Met verschillende begin- en eindtijden en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Er is hard gewerkt om de locatie coronaproof te krijgen (zie hier de filmpjes die Peter maakte). Het was een dubbele, spannende test: weten de cursisten de nieuwe locatie te bereiken en houdt iedereen zich aan de maatregelen bij binnenkomst, in de lokalen e.d. De opkomst in deze week was nog bescheiden, maar logistiek gezien liep het prima. En het was fijn om weer wat meer activiteit te zien in het gebouw!

Met de docenten zijn voor de komende weken afspraken gemaakt over het vervolg. Een deel van de groepen zal in ieder geval in juli nog een paar keer bijeenkomen op locatie, al dan niet gecombineerd met een online les. Een aantal groepen sluit af met de voortgangstoetsen NT2 en een aantal groepen stopt voorlopig tot na de zomervakantie.

We gaan door! na de zomer 2020

De komende weken gaan we ons beraden op de volgende stap(pen) voor na de zomer. We willen kijken of we de lessen in de Wegastraat voorzichtig kunnen uitbreiden, mogelijk gecombineerd met een tweede dagdeel online les. Met de cursisten die niet konden deelnemen aan de onlinelessen wordt in de zomermaanden door de cursistenbegeleiders Margot en Marlon een afspraak gemaakt voor een herintake. We hopen die cursisten vervolgens te kunnen plaatsen in de groepen die actief zijn in de Wegastraat en/of nieuwe groepjes op te starten.

Ook willen we weer nieuwe cursisten inschrijven en mensen die al lang op de wachtlijst staan uitnodigen voor een (her)intake. Dit kan echter alleen als we denken voldoende ruimte te hebben voor een passend aanbod.

Tegelijkertijd werken we op verschillende manieren aan een betere ondersteuning en facilitering van docenten op het gebied van het afstandsonderwijs. Dat betreft onder andere instructie geschikte platform(s), digitale werkvormen en -materialen.

We hopen iedereen eind augustus te kunnen laten weten hoe we na de zomer ons aanbod denken in te vullen.

We gaan door! contact docenten

Naast de vele e-mails, nieuwsberichten, telefoontjes en dergelijke, hebben we een digitale docentenkamer georganiseerd. De eerste aflevering had een zodanige belangstelling (35 deelnemers) dat het een behoorlijk chaotisch geheel werd en technisch gezien ook ondoenlijk. De tweede editie verliep een stuk beter; we verdeelden de docenten over drie groepen die tegelijkertijd online bij elkaar kwamen. Dat was een stuk prettiger en ook zinvoller. De behoefte aan (informeel) contact en uitwisseling is wel duidelijk. Mochten we voorlopig nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen in de echte docentenkamer, gaan we hier zeker een vervolg aan geven. En om elkaar toch even in de werkelijke wereld te kunnen ontmoeten organiseerden we een zomerborrel buiten bij Greens in het Westbroekpark.

Oranje Fonds spreekgroepen Centraal op locatie

We hebben de spreeklessen bij de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool dit cursusjaar online afgerond. Hoewel ook bij deze groepen fysiek les de voorkeur heeft, waren een aantal cursisten en vrijwilligers erg enthousiast over het online contact in kleine groepjes. Na de zomer verwachten we weer 5 groepen op locatie te kunnen starten voor vluchtelingenstudenten die zich voorbereiden op een (vervolg)studie in Nederland. Het een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus en de beschikbare ruimte op de locaties.

Gehoord bij Mijn Buuf

Docent: Fijn weekend allemaal!
Cursist 1: Ook voor u, docent.
Cursist 2: Insgelijk!
Docent denkt: Hè, wat zegt ze nu? Die had ik niet verwacht! Insgelijks….. wat goed.

Bij Mijn Buuf (naaiatelier voor wereldvrouwen) zijn de vrouwen begin juni ook weer enthousiast aan de slag gegaan, nadat de lessen tijdelijk stopgezet moesten worden. Uiteraard op afstand en in kleine groepjes. We hopen een deel van de gemiste lessen in te halen in de zomer, nu iedereen weer een beetje in het ritme is gekomen.