Zomernieuws In de wijk

Door: Jenny van de Griend en Inge van der Schoot, 20 juli 2020

Onduidelijk, ongewis, onzeker, twijfelen, aarzelen, blij verrast, positief. Deze woorden kenmerken het werk in de afgelopen 4 maanden. Het begon medio maart met het advies aan alle taalcoaches om voorlopig niet aan huis les te geven. De groepslessen stopten al direct omdat de leslocaties gesloten werden. En toen was het onduidelijk hoe het verder zou gaan. Ongewis hoe lang dit zou duren.

Na twee weken hebben we de taalcoaches aangeraden om wel contact te houden met hun deelnemer. Immers het kleine netwerk van de meeste deelnemers en de geringe kennis van het Nederlands maken het niet makkelijk voor hen in deze onzekere tijden. Langzaamaan hebben we de actieve taalcoaches individueel benaderd en met hen besproken of de stap naar online lesgeven haalbaar was. Sommigen twijfelden en anderen zijn dit zonder aarzelen gaan doen.

Online lesgeven

‘Ik kijk er naar uit om afspraken te maken over het fysiek lesgeven aan Ceylan’

Taalcoach Jeannine

Wij waren blij verrast om te zien hoe taalcoaches die eerst afwijzend stonden tegenover online lesgeven, dit op een later moment toch opgepakt hebben en er positief over werden. Zelf hebben we een paar online leskoppelingen en lesbezoeken gedaan. Het is goed om te zien dat dankzij WhatsApp-videobellen, Skype,  Zoom e.d. taalcoaching door kan gaan in deze tijd van afstand houden van elkaar. Maar fysiek lesgeven blijft, zeker voor beginnende taalleerders met weinig scholing en alleen een smartphone, toch prettiger werken. De kracht van thuisles of les in kleine groepjes is het menselijke contact. Dat werkt niet via een scherm.

Net voor de zomervakantie sloot dit lesgroepje van Buurtcentrum Bario in Transvaal het lesseizoen af. Docenten Annet en Carmen gaven iedere dinsdag en donderdag Nederlandse les aan deze enthousiaste groep. Tijdens corona zijn de lessen online doorgegaan. Voor de afsluiting zijn de cursisten wel naar het buurthuis gekomen. Na de vakantie gaat dit groepje weer verder in september.

Op de foto zie je docent Jan met zijn gevorderde cursisten van de groep van de kerk RCCG in Mariahoeve. Zij rondden het lesjaar feestelijk af met cadeaus en lekkere hapjes.

Thuislessen

Als de coronamaatregelen niet weer strikter worden zullen de fysieke thuislessen vanaf nu verder geïntensiveerd worden. Met inachtneming van de RIVM-regels is dit goed te doen. Natuurlijk moeten zowel de taalcoach als deelnemer zich er goed bij voelen.

We hopen dan ook weer nieuwe koppelingen te kunnen maken; afgelopen tijd waren dat er slechts 5. Gelukkig was het aantal lesaanvragen in deze periode minder dan 10 zodat de wachtlijst niet al te hoog is opgelopen. In de zomervakantie zal het ook nog geen storm lopen maar we zijn positief en gaan er van uit dat in september jullie en ons werk weer normaler gaat worden.