Jaarverslag 2017: Taal aan Zee op koers

Hierbij presenteren wij onze resultaten over 2017 in ons jaarverslag: Taal aan Zee “Op koers”. De belangrijkste cijfers vind je, kort en krachtig, in bovenstaande infographic. Uitgebreide informatie over onze activiteiten en resultaten kun je in ons digitale jaarverslag teruglezen.

Waar we trots op zijn in 2017:

  • Steeds meer vrijwilligers zetten zich in

Ons vrijwilligersbestand, ”het kapitaal van de organisatie” blijft groeien. In 2017 waren 395 vrijwilligers actief (in 2016 waren dat er 329), vooral als taalmaatje, docent of taalcoach.

  •  Extra aandacht voor “leren leren”

1139 anderstaligen uit 64 verschillende landen van herkomst (vooral uit: Eritrea (27%), Syrië (21%) en Iran (8%)) hebben les gekregen. Veel cursisten ontbreekt het aan schoolse vaardigheden. Taal aan Zee heeft een programma ontwikkeld om hier in de les structureel aan te werken en onze vrijwilligers hierop getraind.

  • Doorstroom naar (vrijwilligers)werk

78% van cursisten en deelnemers heeft een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar (+ 4%). Een enorm potentieel aan mensen die een belangrijke bijdrage aan de Haagse arbeidsmarkt kunnen leveren. Het is dus zeer de moeite waard om in deze doelgroepen te investeren en er voor te zorgen dat zij kunnen doorstromen naar vervolgeducatie of (vrijwilligers-)werk. Taal aan Zee heeft zich hier in 2017 maximaal voor ingezet en zal dit ook blijven doen.

  • De taal oefenen in de praktijk

In 2017 konden we 200 cursisten van Taal aan Zee en andere taalorganisaties een taalmaatje bieden om de geleerde taal in de praktijk te oefenen.

  • Taal aan Zee als kenniscentrum

In 2017 verzorgde Taal aan Zee de basistraining taalvrijwilligers niet alleen voor de eigen vrijwilligers, maar voor alle Haagse taalvrijwilligers, o.a. van Taal in de Buurt, Mondriaan Taal+ school en stichting Yasmin.

  • Aanpak laaggeletterheid en taalachterstanden

Taal aan Zee leverde in 2017 als voorzitter van het Taalketenoverleg een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de taalketenaanpak. In de vorm van een pilot is in stadsdeel Laak en de wijken Mariahoeve en Moerwijk gewerkt aan de vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstanden.

  • Gezamenlijke projecten

Taal aan Zee hecht grote waarde aan samenwerking met andere partijen in en buiten de stad. Gezamenlijke projecten in 2017 waren: “Voel je Goed”, “Samen verder in Den Haag”, “Taal in de bibliotheek” en natuurlijk de Haagse “taalketenaanpak”.