Het team

Ruim 330 vrijwilligers verzorgen de educatieve activiteiten van Taal aan Zee en worden daarbij ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers.

Ons team (sinds 1 maart 2024)

Ons bestuur (sinds 1 januari 2024)

  • Haydar Al Sawad
  • Mahender Autar – vicevoorzitter
  • Pascal van der Bend-Scholte – penningmeester
  • Dirk Boselie
  • Giel Kok
  • Saskia de Koning – secretaris
  • Marit Maij – voorzitter

De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. De salarissen van de betaalde medewerkers, inclusief de directeur, zijn conform de cao-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Vertrouwenspersoon: Jacobien van der Laan, te bereiken via: vanderlaanjacobien@gmail.com. Bellen kan op 06-51186654.

Onze ambassadeurs

De ambassadeurs van Taal aan Zee zijn vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier Taal aan Zee vertegenwoordigen: als schakel of bruggenbouwer, als netwerker of als ervaringsdeskundige vertellen zij over het werk van Taal aan Zee aan derden.

Het team van ambassadeurs bestaat uit: Mekka Abdalgabar, Akram Beiramvand, Ed de Bruyn Kops, Sepper Firoozi, Maurice Kneppers, André van Ommeren, Ibrahim Sezgin, André Smits, Isabelle Vugs en Rob Wiegman.