Over Taal aan Zee

Taal is de sleutel tot participatie. Daarom biedt Taal aan Zee 10 jaar een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden. Zo kunnen zij hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving minder hoog.

De lessen zijn vaak maatwerk, individueel of groepsgewijs, op onze centrale locatie (Calandstraat 1 in Den Haag), aan huis of in de buurt.

Ruim 330 vrijwilligers verzorgen de educatieve activiteiten van Taal aan Zee en worden daarbij ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. Kijk hier voor een overzicht van de vrijwilligersfuncties bij Taal aan Zee.

Daarnaast zijn er tal van organisaties die het werk van Taal aan Zee mede mogelijk maken of die daar op een andere manier een belangrijke rol in spelen.

Organisatie (sinds 1 maart 2024)

Ons bestuur

 • Haydar Al Sawad
 • Mahender Autar – vicevoorzitter
 • Pascal van der Bend-Scholte – penningmeester
 • Dirk Boselie
 • Giel Kok
 • Saskia de Koning – secretaris
 • Marit Maij – voorzitter

De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. De salarissen van de betaalde medewerkers, inclusief de directeur, zijn conform de cao-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Vertrouwenspersoon: Jacobien van der Laan, te bereiken via: vanderlaanjacobien@gmail.com. Bellen kan op 06-51186654.

Ons comité van aanbeveling
Ingrid Suasso, directeur van Taal aan Zee stelde op het jubileumfeest op 11 juni 2024 het nieuw opgerichte comité van aanbeveling voor: Rabin Baldewsingh, Splinter Chabot, Ingrid van Engelshoven, Kathleen Ferrier, Martine Gosselink, Leila Prnjavorac en Sheila Sitalsing dragen de organisatie een warm hart toe.

Onze ambassadeurs

De ambassadeurs van Taal aan Zee zijn vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier Taal aan Zee vertegenwoordigen: als schakel of bruggenbouwer, als netwerker of als ervaringsdeskundige vertellen zij over het werk van Taal aan Zee aan derden.

Het team van ambassadeurs bestaat uit: Mekka Abdalgabar, Akram Beiramvand, Ed de Bruyn Kops, Sepper Firoozi, Maurice Kneppers, André van Ommeren, Ibrahim Sezgin, André Smits, Isabelle Vugs en Rob Wiegman.

Financiële gegevens 

 • Rekeningnummer:  NL44INGB 0006289290
 • KvK nummer: 59007931
 • Belastingnummer: 853277199

Stichting Taal aan Zee beschikt over een ANBI-verklaring. Die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Taal aan Zee erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat kan, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, fiscale voordelen opleveren voor donateurs. Kijk hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Taal aan Zee.

Erkend

 • Voor onze vrijwilligers is het goed geregeld. Wij hebben het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Met deze kwaliteitsonderscheiding willen we vooral laten zien dat we onze vrijwilligers serieus nemen, dat we het aantrekkelijk geregeld hebben en dat zij een het belangrijkste onderdeel zijn van Taal aan Zee. Meer hierover in ons vrijwilligersbeleidsplan.
 • Wij zijn een erkend leerbedrijf van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Ons beleid

Jaarverslag 2022: Samen

 • Met groot plezier en voldoening presenteren wij ons jaarverslag, dat je hier kunt lezen of downloaden.
 • Wil je meer jaarverslagen kijken? Kijk dan hier verder voor een overzicht van jaarverslagen en infographics.
 • Onze jaarrekening van 2022 kun je hier lezen.
 • Kijk hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Filmpjes over Taal aan Zee

Flyer

We hebben een nieuwe flyer. Je kunt de flyer gratis bestellen via info@taalaanzee.nl.

Onze partners

Taal aan Zee heeft een breed netwerk bestaande uit zowel lokale als landelijke organisaties, die:

 • contact hebben met de doelgroepen en die kunnen verwijzen naar Taal aan Zee, zoals huisartsen, consultatiebureaus, Vluchtelingenwerk, scholen, zelforganisaties en educatieve organisaties
 • cursisten na afloop van hun traject bij Taal aan Zee helpen met doorstromen naar verdere educatie, opleiding, (vrijwilligers)werk of maatschappelijke activiteiten. Zoals ROC Mondriaan, Wijkz en WijkLeerwerkbedrijf Den Haag Schilderswijk.
 • zich inzetten voor bestrijding van laaggeletterdheid, zoals Stichting Lezen & Schrijven met het programma Taal voor het Leven, Bibliotheek Den Haag en Heel Den Haag Leest.
 • zich bezighouden met een aanbod voor iedereen in Den Haag. Het Haags taalketenoverleg, een netwerk van alle taalaanbieders in de stad dat Taal aan Zee coördineert komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Het overleg heeft een aansluitende taalketen in Den Haag met een aanbod voor iedereen als doel.
 • zich in de andere grote steden bezighouden met informele taalondersteuning aan anderstaligen, zoals Taal doet Meer, Amsterdams Buurvrouwen Contact en stichting Mano. Met deze organisaties en Het Begint met Taal komt Taal aan Zee geregeld bij elkaar voor kennisdeling.
 • helpen bij het werven van vrijwilligers. Den Haag Doet. Tevens is PEP, de beheerder van Den Haag Doet, een belangrijke partner.
 • ons financieren: de Gemeente Den Haag hecht veel waarde aan van het werk van Taal aan Zee en subsidieert dat daarom grotendeels. Daarnaast gaat Taal aan Zee verbintenissen aan met diverse fondsen zoals Fonds 1818 en het Oranje Fonds.