Over Taal aan Zee

Taal aan Zee en corona

Taal is de sleutel tot participatie. Daarom biedt Taal aan Zee een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden. Zo kunnen zij hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving minder hoog. De lessen zijn vaak maatwerk, individueel of groepsgewijs, op onze nieuwe centrale locatie (Wegastraat 44 Den Haag), aan huis of in de buurt.

Ruim 350 vrijwilligers verzorgen de educatieve activiteiten van Taal aan Zee en worden daarbij ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. Kijk hier voor een overzicht van de vrijwilligersfuncties bij Taal aan Zee.

Daarnaast zijn er tal van organisaties die het werk van Taal aan Zee mede mogelijk maken of die daar op een andere manier een belangrijke rol in spelen.

Jaarverslag 2019: 5 jaar Taal aan Zee

Met groot plezier en voldoening presenteren wij ons jaarverslag , dat je hier kunt lezen of downloaden.

We hebben er dit jaar voor gekozen om de activiteiten en resultaten in de vorm van een kleurrijk boekje uit te brengen. Dit omdat 2019 voor Taal aan Zee een bijzonder jaar was waarin we ons eerste lustrum vierden én werden verkozen tot Haagse vrijwilligersorganisatie van het jaar

Organisatie

Het team van Taal aan Zee

Wil je meer over de medewerkers weten, kijk dan in het smoelenboek.

Vertrouwenspersoon: Eric Bakker, te bereiken

Bestuur

 • Rob Wiegman  – voorzitter
 • Pascal van der Bend-Scholte – penningmeester
 • Vacature – secretaris
 • Ed de Bruyn Kops
 • André van Ommeren
 • Carlien Scheele
 • Yeliz Yilmaz

Het bestuur stelt zich aan je voor in het smoelenboek.

De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. De salarissen van de betaalde medewerkers, inclusief de directeur, zijn conform de cao-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Kijk hier voor de meest recente versie van het vrijwilligersbeleidsplan dat door het bestuur is vastgesteld.

Bekijk hier de statuten en het bedrijfsplan van Taal aan Zee:
BedrijfsplanTaal aan Zee  –  Statuten Stichting Taal aan Zee.

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Taal aan Zee zijn vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier Taal aan Zee vertegenwoordigen: als schakel of bruggenbouwer, als netwerker of als ervaringsdeskundige vertellen zij over het werk van Taal aan Zee aan derden.

Het team van ambassadeurs bestaat uit: Mekka Abdalgabar, Akram Beiramvand, Aicha Ettaheri, Ernst Horwitz, Han Schenderling, Janny Vellekoop en Isabelle Vugs. In het smoelenboek voor ambassadeurs vertellen zij meer over zichzelf.

Partners
Taal aan Zee heeft een breed netwerk bestaande uit zowel lokale als landelijke organisaties:

 • die contact hebben met de doelgroepen en die kunnen verwijzen naar Taal aan Zee, zoals huisartsen, consultatiebureaus, Vluchtelingenwerk, scholen, zelforganisaties en educatieve organisaties
 • die cursisten na afloop van hun traject bij Taal aan Zee helpen doorstromen naar verdere educatie, opleiding, (vrijwilligers)werk of maatschappelijke activiteiten. Zoals ROC Mondriaan. En het Haags taalketenoverleg, een netwerk van alle taalaanbieders in de stad dat Taal aan Zee coördineert en vier keer per jaar bijeenkomt. Het overleg heeft een aansluitende taalketen in Den Haag met een aanbod voor iedereen als doel. Taal aan Zee is ook aangesloten bij de Haagse Maatschap.
 • die zich inzetten voor bestrijding van laaggeletterdheid, zoals Stichting Lezen & Schrijven met het programma Taal voor het Leven
 • die zich bezighouden met informele taalondersteuning aan anderstaligen, binnen de landelijke koepel ‘Het Begint met Taal’HBMT_aangesloten-RGB
 • voor het werven van vrijwilligers is PEP, de beheerder van Den Haag Doet, een belangrijke partner
 • voor financiering: de gemeente Den Haag hecht veel waarde aan van het werk van Taal aan Zee en subsidieert dat daarom grotendeels. Daarnaast gaat Taal aan Zee verbintenissen aan met diverse fondsen zoals het Oranje Fonds en Fonds 1818.

partners-taal-aan-zee

Overige gegevens 

Rekeningnummer:  NL44INGB 0006289290

KvK nummer: 59007931

Belastingnummer: 853277199

Erkend

anbi

Taal aan Zee heeft de ANBI-status (afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat Taal aan Zee officieel wordt erkend als een ‘goed doel’. Met deze status zijn donaties vaak fiscaal aftrekbaar.

00000425

Voor onze vrijwilligers is het goed geregeld. Sinds december 2015 hebben wij het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Met deze kwaliteitsonderscheiding willen we vooral laten zien dat we onze vrijwilligers serieus nemen, dat we het aantrekkelijk geregeld hebben en dat zij een het belangrijkste onderdeel zijn van Taal aan Zee. Meer hierover in ons vrijwilligersbeleidsplan.

sbb-beeldmerkWij zijn een erkend leerbedrijf van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).