Royale gift Rotaryclub ’s-Gravenhage-Zuid voor Taal aan Zee

Persbericht Den Haag, 10 juli 2018

Rotaryclub ’s-Gravenhage-Zuid en Taal aan Zee

Op het Zomerfeest van Taal aan Zee op 10 juli in de Centrale Bibliotheek hebben een kleine 200 taalcursisten, vluchtelingen en asielzoekers afkomstig uit landen als Eritrea, Syrië en Afghanistan het certificaat uitgereikt gekregen voor de succesvolle afronding van hun Nederlandse taallessen.

Grote verrassing was de cheque van € 5.000,-, die voorzitter Froukje Bakker van Rotaryclub ’s-Gravenhage-Zuid overhandigde aan een aantal cursisten.

Deze gift is bestemd voor buitenschoolse activiteiten, die de cursisten en deelnemers van Taal aan Zee in de gelegenheid stellen om de geleerde taal in de praktijk toe te passen en kennis te maken met verschillende aspecten van de Nederlandse maatschappij. Via stadswandelingen, excursies en voorlichtingsbijeenkomsten kan verder geoefend worden op het gebruik van de Nederlandse taal. In een enthousiaste reactie stelde Froukje Bakker, voorzitter van Rotary ‘s-Gravenhage Zuid:

Inburgering zonder taalkennis, zonder Taal aan Zee, is water naar de Zee dragen. Dit programma, ruimer dan louter taallessen, past heel goed in het scala van sociale activiteiten dat wij als Rotary ondersteunen.”

Ruim 350 vrijwilligers van Taal aan Zee verzorgen de taallessen aan geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en overige migranten met een taalachterstand. Het motto is “Taal is de sleutel tot participatie”. Lessen vinden plaats bij Taal aan Zee op de centrale locatie, Brouwersgracht 50, maar ook in de buurt en aan huis. Om de cursisten en deelnemers zelfredzamer te maken en de kansen te vergroten op doorstroming naar vervolgonderwijs, vrijwilligerswerk of een betaalde baan is het noodzakelijk om ook andere activiteiten te organiseren naast de taallessen. Directeur Ingrid Suasso de Lima de Prado vervolgt:

Met de royale gift voor de buitenschoolse activiteiten van Taal aan Zee kunnen we onze cursisten en deelnemers extra mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Daar zijn we ontzettend blij mee.”

Rotaryclub ’s-Gravenhage-Zuid is een club van maatschappelijk betrokken professionals uit verschillende sectoren van de samenleving, die elkaar ontmoeten in Pulchri Studio. Door middel van een financiële bijdrage en/of menskracht/advies dragen de Rotarians een steentje bij aan maatschappelijke projecten in Den Haag en daarbuiten. Zo werd afgelopen jaar bijgedragen aan D’Roem, een Haags werkervaringsproject voor jongeren die zijn vastgelopen in het regulier onderwijs en een MRI-scan voor het in een vroeg stadium opsporen van borstkanker bij jonge vrouwen op Curaçao.