Taal aan Zee heeft het “Goed Geregeld” voor haar vrijwilligers.

Deze week kreeg Taal aan Zee directeur Ingrid Suasso online het keurmerk Goed Geregeld uitgereikt door PEP directeur Fenna Noordermeer. Dit gebeurde tijdens de online meedenkbijeenkomst, waar 25 vrijwilligers meepraatten over het vrijwilligersbeleid.

Fenna Noordermeer: “Taal aan Zee laat opnieuw zien dat het wel goed zit met het vrijwilligersbeleid, zowel op papier als in de praktijk. Ik zou van jullie allen taallessen willen hebben. Wat een betrokkenheid!”

Wat is er goed geregeld bij Taal aan Zee?
💬 helder vrijwilligersbeleid op papier en in de praktijk
💬 medezeggenschap vrijwilligers
💬 waardering voor vrijwilligers
💬 betrokkenheid vrijwilligers

We zijn trots dat het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aan ons is toegekend.

Dank Vereniging NOV, PEP Den Haag en Anja Slendebroek voor jullie vertrouwen.