Alliantie gezondheid en geletterdheid

©Jelmer de Haas - All Rights Reserved

©Jelmer de Haas – All Rights Reserved

Nieuwe samenwerkingen geletterdheid en gezondheid

Taal aan Zee heeft zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid en verbonden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid, tijdens de conferentie Alles is gezondheid… in het Corpus in Oegstgeest. Directeur Ingrid Suasso heeft namens Taal aan Zee beloofd het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda te houden. Ook zetten wij ons actief in om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te koppelen aan gepaste scholing.

Aandacht voor laaggeletterdheid blijft belangrijk, want in Nederland hebben zeker 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met het begrijpen en zelf schrijven van eenvoudige teksten, dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Ze maken meer gebruik van gezondheidszorg, ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen.

De ambitie van de Alliantie geletterdheid en gezondheid is mensen naar een hoger taalniveau te brengen, zodat ze zelfredzamer, gezonder en gelukkiger worden en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een mooie ambitie vinden wij.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven. Meer weten over de alliantie? Lees hier verder.

Pledge